Chadwick, Henry: A korai egyház (Osiris könyvtár - Vallástörténet, 1999)

r Henry Chadwick A korai egyház A kötet a jeruzsálemi ősgyülekezetből megszülető és az V. század közepén már nemcsak nyelvében, hanem teológiájában és hagyományában is két ágra: a nyugati és a keleti egyházakra szétváló kereszténység történeté­nek fő vonalait mutatja be. A kiváló angol egyháztörté­nész arra a kérdésre keresi a választ, hogy Jézus követői­nek kicsiny közössége hogyan vált az apostoli misszió, az üldöztetések, történelmi fordulatok, a teológiai és egyházszervezeti viták közepette világegyházzá, s mind­eközben hogyan jöttek létre a későbbi évszázadokat meg­határozó intézményei, a teológiai gondolkodást megala­pozó dogmatikai döntései, a mindennapi életet átható sajátos hagyományai. Chadwick feltárja az egyház sok­rétű és korántsem ellentmondásmentes kapcsolatát a zsidósággal, a hellén civilizációval, a római állammal és a pogánysággal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom