Chadwick, Owen: A reformáció (Osiris könyvtár - Vallástörténet, 2003)

r Owen Chadwick A reformáció •miM« Osiris Könyvtár A kiváló történész méltán nagy sikerű könyve pontos képet ad a nyugati civilizációt is átalakító nagy egyházi reformról. A középkor kulturális és vallási szintézisének összeomlása elkerülhetetlenné tette a nyugati egyház reformját, amely ugyan nem váratlanul következett be, ám a hosszú halogatások miatt vulkanikus erővel rob­bant ki. A XVI. századi Európát megrengető esemény­­sorozat csak a majdnem száz évig elhúzódó hitviták kifulladásával, a felekezeti határok rögzülésével és egy új politikai erőegyensúly kialakulásával veszítette el ere­jét. Owen Chadwick bemutatja az előzményeket, majd a Lutherrel induló és radikális céltudatossággal áttörő protestáns mozgalmat, annak több irányra bomlását, a római katolikus (ellen)reformációt s a keleti ortodoxia reakcióit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom