Eliade, Mircea: A sámánizmus. Az eksztázis ősi technikái (Osiris könyvtár - Vallástörténet, 2001)

Mircea Eliade A sámánizmus Sámánok - különféle neveken, de hasonló jellem­zőkkel és szerepben - a világ szinte minden archai­kus kultúrájában léteztek, és léteznek sokfelé ma is. Mircea Eliade az első, aki ezt az igen összetett jelenséget egységes egészként kezelte és illesztette az általános vallástörténet keretei közé. Eliade be­mutatja a sámánná válás lépcsőfokait, a különféle beavatási technikákat, a szibériai, az indoeurópai, az észak- és dél-amerikai, az indonéz, az óceániai sámánizmust, a sámánszimbolikát, valamint a kap­csolódó mítoszokat és rítusokat. A magyar olvasó gyakran találkozhat ismerős motívumokkal, hiszen a mi sámánunk, a táltos alakja és szimbolikája so­káig elevenen élt a néphagyományban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom