Fiske, Susan T. - Hamilton, David L. - Bargh, John A.: A társak és a társadalom megismerése (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia klasszikusai, 2006)

A szociálpszichológia klasszikusai sorozat újabb ­­Hunyady György által szerkesztett - kötete egy olyan tudománytörténeti jelentőségű szakmai irányzatról ad képet, amely a 20. század végén évtizedekre meg­szabta e tudományág fejlődését az Egyesült Államok­ban és világszerte. A kísérleti szociálpszichológia terüle­tén is átütőnek bizonyult és eluralkodott az a szemlélet, amely az információk feldolgozását, megőrzését és alkalmazását tekintette a koncepcióalkotás és az empi­rikus vizsgálatok alapvető tárgyának. A kognitív szociál­pszichológia gazdag szakirodalmából e kötet David L. Hamilton és Susan T. Fiske, valamint John A. Bargh személyek és csoportok megismerését tárgyaló tanul­mányait tartalmazza, mint jellegzetes és nagy hatású eredményeket. A kognitív szociálpszichológia szakmai egyeduralma már lezárult, így realisztikusan tudjuk felmérni ösztönző szerepét és időtálló értékeit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom