Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus (Osiris tankönyvek, 2006)

to Tartalom A gyakorlat, a felmerülő problémák 363 A magyarság szervezetei 364 Autonómiatörekvések 365 Önkormányzatiság 366 Politikai képviselet országos és helyi szinten 367 Kapcsolatok az EU-tag anyaországgal 368 A romániai magyarság autonómiatörekvései 368 Demográfia 368 Történelem 369 A román féldemokratikus nacionalizmus időszaka, 1990-1996 372 Az európai integrációra készülő Románia és a kisebbségvédelem (1996-2006) 376 Az autonómia előfeltételei 384 Összefoglalás: a lehetséges autonómiamodell - kombinált autonómia és regionalizálás 385 Határon túli magyarság, a többségi nemzetek és az anyaország 387 A határon túli magyar közösségek csoportosítása 387 A magyar kisebbségek történetének korszakai 388 A kisebbségi érdekérvényesítés stratégiái és feltételei 390 Magyarország magyarságpolitikája 391 A jövőkép, a nemzetstratégia kérdése 395 KISEBBSÉGI JOGOK, AUTONÓMIA MAGYARORSZÁGON 397 A MAGYARORSZÁGI KISEBBSÉGEK ÉS LÉTSZÁMUK 397 A hazai kisebbségek meghatározása 397 Zsidó nemzetiség Magyarországon? 398 A hazai kisebbségek létszáma 399 Előzmények 399 Az 1990. évi népszámlálás 402 Az országos anonim felmérés kísérlete 404 A 2001-es népszámlálás 406 A HAZAI KISEBBSÉGEK PARLAMENTI KÉPVISELETE 407 Térségbeli megoldások 407 Magyarországi próbálkozások 408 Elképzelések az átmenet időszakában (1989/1990) 408 Az első kormányzati ciklus, 1990-1994 411 A második kormányzati periódus, 1994-1998 415

Next