Hamer, Dean - Copeland, Peter: Génjeink. Miért fontosabbak, mint hinnénk? (Osiris könyvtár - Pszichológia, 2002)

Napjainkban a nem szakértő közvéleményt minduntalan áltudományos vagy félremagyarázott tudományos „felfe­dezésekkel", csodaszerekkel és gyakran megalapozatlan véleményekkel bombázzák. Ez különösen igaz azokra a di­vatos témákra, amelyek a klónozással, génmanipulációval foglalkoznak. A tudományos publikációk pedig legtöbb­ször csak a szűk tudóstársadalom számára nyújtanak hasz­nálható információkat. Ezzel szemben e munka szerzői könyvüket olyan könnyed stílusban írták és a legújabb ku­tatások eredményeiről úgy számolnak be, hogy az min­denki számára élvezhető, anélkül hogy a mű tudományos értéke csorbát szenvedne. Azok számára pedig, akik a té­ma iránt mélyebben érdeklődnek, a könyv végén bőséges irodalmi hivatkozás áll rendelkezésre.

Next