Hart, H. L. A.: A jog fogalma (Osiris könyvtár-Jog, 1995)

Next