Hart, H. L. A.: Jog, szabadság, erkölcs (Osiris könyvtár - Filozófia, 1999)

Next