Hegel, Georg Wilhelm Friedrich - Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Hit és tudás. Tanulmányok a Kritisches Journal der Philosophieból (Horror metaphysicae, 2001)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Bevezetés. A filozófiai kritika lényegéről általában s kiváltképp a filozófia mai állapotához való viszonyáról

G. W. F. HEGEL - F. W. J. SCHELLING Hit és tudás

Next