Horváth Barna: Jogszociológia. A jog társadalom- és történelemelméletének problémái (Osiris könyvtár - Jog, 1995)

HORVATH BARNA Jogszociológia Osiris Könyvtár

Next