Kállay István: Városi bíráskodás Magyarországon 1686-1848 (Jogtörténet, 1996)

árosi bíráskodás Magyarországon 1686-1848 KÁLLAY ISTVÁN

Next