Kengyel Miklós: A bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben (Osiris könyvtár - Jogtudomány, 2003)

Kengyel Miklós A bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben Osiris könyvtár

Next