Kiss Ilona (szerk.): A megváltó Oroszország. Válogatás a szlavofil gondolkodók írásaiból 1839-1861 (Idea russica, 1992)

Next