Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila: Helyesírás (A magyar nyelv kézikönyvtára 1., 2004)

címszó azonos alakú szavak megkülönböztetése toldalékolási minta • rövidítés, mozaikszó feloldása ()­kiejtés [ ] ■ elválasztás {}­rövidítés, mozaikszó ()­értelmezés egyenrangú változat / szófaj, használati megszorítás- i I / szabályos, d bábozóiikbábozódtam, bábozódoít, bábozód- nem ajánlót jon~bábozódjék | tfbe- / WmSSSfíR i _ v- \l w// elválasztási I földalatti ’földalatti vasút’ (fn.) {föld-a-Tat-frf földalattit, földalattik, földalattija 11 földalatti -hálózat, földalattivonal 11 ->kis<---------------összetételi u IFA (Industrieverbandes Fahrzeugbau ’Gyár­iparos-szövetségi Járműgyártás’) IFA-val, IFA-s II IFA teherautó- összetételi t- feloldás szó elválasztás kötőjelnél Luther [luter] {Lu-ther}Lutherrel (~ Luther-^ ral), lutheri | j7lutheranizmus [luteraniz- korlátozott ► musl {lu-the-ra-niz-musL lutheránus [lu- va tozat ~ teránus] {lu-the-rá-nus} (futh.) | lutherire- szókapcsol. formáció, Luther Márton (németül Martíir- vezérszavak Luther) 11 —> | King <—---------------------------szókapcsok menetdíj 11 menetdíjkedvezmény, menetdíj­­—> -különbözet e esztétikailag mg■ ehetőség taló 'tagként JMk . ’érinti fordítása I M ** lasználatú nt utaló utaló nyelvi változatra Zeusz (latinul Iuppiter) Zeusszal, zeuszi ^Ju­piter1 A más nyelvi változat be- (ik.) 11 beágazik, beaggat, beajánl, beakad, beakaszt, bealkonyodik, bealkonyul, beárad, beáramlik, bearanyoz, beárnyékol, beárnyé­­koz, beárul, beavatkozik, beázik, beazono­sít, beáztat, bebábozódik, beballag, bebalzsa­moz, bebámul, bebarangol Jupiter1 ’a legfőbb római isten’ (görögül Zeusz, latinul Iuppiter) Jupiterrel, jupiteri || jupi­­terlámpa King Kinggel, kingi 11 Martin Luther [luter] {Lu-ther}KingJr. [dzsunior] 11 -> | Burger King kis I I kiságy {kis-ágy}, kisajak {kis-a-jak}, kisalakú {kis-a-la-kú}, kisalkalmazás {kis­­al-kal-ma-zás}, kisevő {kis-e-vő}, kisfilm, kisfogyasztó, kisfokú, kisforma, kisföld­­alatti, kisfrekvencia {kis-frek-ven-ci-a}, kisfröccs {kis-fröccs}, kisgazdaság, kisgép, kisgyűlés, kishaszonbérlet, kishatárforga­­lom, kishirdetés, kishitű, kishitűsködik, kishivatalnok, kishúg, kisinas {kis-i-nas}, kisipar {kis-i-par} az utalók használatának bemutatása

Next