Lázár Kovács Ákos: Önfeladás és megmaradás. Vallásos értelmiség Magyarországon 1948-1991 között (Osiris könyvtár - Vallástörténet, 2006)

Lázár Kovács Ákos ■ ■ Önfeladás és megmaradás Osiris Könyvtár Osiris Könyvtár Az értelmiségi csoportokkal foglalkozó kutatások konjunk­túrája után joggal fogalmazódik meg a sajátosan vallásos, az egyházhoz mint intézményhez szabadon kötődő értel­miségi csoport leíró megközelítéséhez alkalmazandó mód­szer kérdése. A kötet három szempont érvényesítésével kí­ván hozzájárulni ehhez az előzetes tájékozódáshoz.Először az általános értelmiségelméletek áttekintésére vállalkozik, majd történeti, szociológiai, illetve teológiai megközelítés­ben vázolja fel a vallásos értelmiség egy lehetséges elméle­tét, végül a közelmúlt magyar történelméből vett esetta­nulmányok elvégzésén keresztül az elmélet alkalmazható­ságát teszi próbára. A kötet egységét az a meggyőződés biztosítja, hogy a keresztény vallás intellektuális igényű nyilvános képviselete számára maga a keresztény hit konkrét normákat szab.

Next

/
Oldalképek
Tartalom