Nuber István szerk.: Fejezetek az egyetemes politikai gondolkodás történetéből I-II. (Janus/Osiris könyvtár - Politológia, 1999)

FEJEZETEK AZ EGYETEMES POLITIKAI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBŐL I. Szerkesztette NUBER ISTVÁN Jcmus/Osírís

Next