Pasolini, Pier Paolo: Eretnek empirizmus (2007)

Pier Paolo Pasolini a 20. század olasz társadal­mának egyik legkiemelkedőbb alakja. Magyar­­országon elsősorban mint filmrendező ismert, jelentős műveiből jó néhány hozzáférhető vi­deo- és DVD-tékákban, illetve olykor a mo­zikban. Pasolini filmes életműve egyetemi, fő­iskolai kurzusok tárgya. Az író, költő, a debat­­ter-újságíró, a tanulmány- és esszéíró azonban jószerével ismeretlen idehaza, jóllehet néhány költeménye olvasható magyarul. Kötetünk a Magyarországon „ismeretlen” Pasolinit kíván­ja bemutatni, mindenekelőtt azt az embert, akinek a számára az életben talán a nyelv a leg­fontosabb. Ezért választottuk közlésre Eretnek empirizmus című kötetét, amely a nyelvről, a szépirodalom nyelvéről, de legfőképpen a film nyelvéről írott munkáit tartalmazza. Köztu­dott, hogy a hatvanas évek elején megjelent írásai, amelyek közül magyarul eddig jószeré­vel csak A költői filmnyelv volt olvasható, mi­lyen mély benyomást gyakoroltak a nyelvé­szekre, szemiotikusokra és a filmalkotókra is. Úgy véljük, az olasz filmrendező hívei és a ha­zai olvasóközönség jelentős része kíváncsi a gondolkodó, esszéista Pasolinire, amit bizonyí­tanak a 2005 őszén, halálának harmincadik évfordulóján lezajlott magyarországi megem­lékezések is.

Next