Pócs Éva szerk.: Két csíki falu néphite a századvégen (Örökség, 2001)

Az Európai Folklór Intézet ezzel a kötettel, megújult külső­vel indítja útjára könyvsorozatát, me lyet az Osiris Könyvki­adóval közösen jelentet meg. Azért választottuk az Örökség nevet, mert az UNESCO programjákoz kapcsolódva az EEI egyik fő feladata, kogy a kagyományos kultúra és folklór ai Folklór Intézet Európai Folklór Intézet érték einek megőrzésén és továkkadásán munkálkodjon. A kagyományok az átadásra érdemes örökséget jelentik, a kultúrának azt a részét, amely kozzásegíti az emkereket, kogy ráismerjenek értékeikre, arra, kogy mit kell megőrizni, és mit kell továkkadni. Az egyre zsugorodó és egységesedő ór Intézet Európai Folklór Intézet Európai világkan a kelyi kagyományok értékei azok, amelyekkez köz­vetlenül, az élmények és érzelmek szintjén kapcsolódni leket. Ezért is értékelődtek fel a lokális kultúrák napjainkkan. Az UNESCO ezért tűzte ki célul a kelyi tudás, folklór, szó­­kagyomány, ének, tánc, zene, sőt az ételkészítés és más mes­terségek kagyományainak megmentését és közkinccsé tételét. Ekke a munkáka szeretnénk köteteinkkel kekapcsolódni. Hoppál Mihály

Next

/
Oldalképek
Tartalom