Smith, Eliot R. - Mackie, Diane M.: Szociálpszichológia (Osiris tankönyvek, 2001)

<1 Mi a szociálpszichológia? |2 A kutatás módszertana: ahogy a kérdéseket fölteszik és megválaszolják |3 Személyészlelés A valóság megkonstruálása Az az axióma, amely kimondja, hogy minden ember valóságról alkotott nézete konstrukció, melyet mind kognitív, mint társas folyamatok alakítanak. A tudományos elméleteket azért fejlesztik, hogy összefoglalják és megmagyarázzák velük a társas viselkedésben észlelt mintázatokat. Másokról alkotott benyomásaink olyan konstrukciók, amelyek az általunk kiválasztott jelzések értelmezésén alapszanak. A társas befolyás mindent átható jellege Az az axióma, amely azt mondja ki, hogy más emberek gyakorlatilag minden gondolatunkra, érzésünkre és viselkedésünkre hatnak, akár jelen vannak, akár nincsenek. A tudósokat nemcsak a tudomány játékszabályai és szokásai befolyásolják, hanem személyes és kulturális értékek és célok is. A kultúra hatására és a múltbeli tapasztalatok alapján megformált tudás meghatározza másokról alkotott benyomásainkat. Törekvés az események kézben tartására Az a motivációs elv, amely kimondja, hogy mindannyian megpróbáljuk megérteni és megjósolni annak a társas világnak az eseményeit, amelyben élünk, az elérhető eredmények érdekében. A tudósok megkísérlik megérteni a természetet, és megjósolni eseményeit. Mások pontos megértése segít abban, hogy sikeresen bánjunk vei Kapcsolatkeresés Az a motivációs elv, amely kimondja, hogy az emberek kölcsönös támogatáson, szereteten és elfogadáson alapuló érzelmi kapcsolatot szeretnének kialakítani és fenntartani azokkal, akiket kedvelnek és értékelnek. Önmagunk és a mieink értékelése Ez a motivációs elv azt mondja ki, hogy az emberek szeretnék magukat, valamint mindent és mindenkit, aki hozzájuk kapcsolódik, kedvező színben látni. Konzervativizmus Ez a feldolgozási elv azt mondja ki, hogy az egyének és a csoportok világról alkotott elképzelései lassan változnak, és igyekeznek fenntartani magukat. Ha egyszer megfogalmaztak egy elméletet, azt nehéz pusztán inkonzisztens bizonyítékokkal megdönteni, hacsak nem áll rendelkezésre egy rivális elmélet. Ha egyszer kialakítottuk, a másikról alkotott benyomás igyekszik fenntartani önmagát, és meghatározza értelmezéseinket és interakcióinkat. Hozzáférhetőség Ez a feldolgozási elv azt mondja ki, hogy általában az az információ van gondolkodásunkra, érzelmeinkre és viselkedésünkre a legnagyobb hatással, amelyik a legkönnyebben hozzáférhető. A feltűnőbb jelek és tudásunk hozzáférhetőbb elemei erősebb hatást gyakorolnak benyomásaink kialakítása során. Felületesség vagy alaposság E feldolgozási elv szerint az emberek általában csak felületesen dolgozzák fel az információt, alkalmanként azonban motiváltak az alaposabb feldolgozásra. Néha elégedettek vagyunk első benyomásainkkal és rögtönzött ítéleteinkkel, míg máskor a többi ember mélyebb megértésére törekszünk.

Next