Stein, Peter: A római jog Európa történetében (Osiris könyvtár - Jogtudomány, 2005)

Peter Stein A római jog Európa történetében

Next