Szász Gábor: A kelet-európai országok műszaki fejlődésének sajátosságai (Doktori Mestermunkák, 2001)

jdrűr SZÁSZ GÁBOR 1947-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a budapesti I. István gimnáziumban végezte. Egyetemi tanulmányait 1967-ben kezdte a Budapesti Műszaki Egyetemen. Itt szerzett 1973-ban gépészmérnöki, 1976-ban fi­nommechanikai szakmérnöki diplomát és 1981- ben műszaki doktori oklevelet. PhD-ra való felké­szülését a BMGE GTK Doktori Iskolájának Tech­nika-, Mérnök és Tudománytörténeti alprogramja keretében 1998 és 1999 között végezte. 2000-ben védte meg doktori értekezését. 1973-tól 1995-ig tu­dományos munkatárs volt a BME Gépészmérnöki Karán. 1995 óta a Gábor Dénes Főiskola Informa­tikai Rendszerek Intézetében docens, majd főisko­lai tanár. Kutatási területe a 20. századi technika­­történet, valamint a megbízhatóságelmélet és az információelmélet kapcsolata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom