Thuküdidész: A peloponnészoszi háború (Sapientia humana, 1999)

Második könyv

44-48. Caput radottaknak. Mert ahol a legnagyobb jutalom jár az érdemnek, ab­ban a városban a legkiválóbbak a polgárok. Most pedig, miután ki-ki elsiratta a maga halottját, távozzatok!” 47. így zajlott le a temetési szertartás ebben a téli időszakban, s megrendezésével véget ért ennek a háborúnak az első éve is. De alig köszöntött be a nyári időszak, a peloponnészosziak, szövetségeseik­kel és hadseregük kétharmad részével, akárcsak legutóbb, azonnal betörtek Attikába Zeuxidamosz fia, Arkhidamosz lakedaimóni ki­rály vezetésével, s tábort ütve nekiindultak a vidék feldúlásának. Még csak néhány napja tartózkodtak Attikában, mikor az athéniak közt mutatkozni kezdtek a járvány első jelei. Mint mondják, ez a járvány korábban már több helyen pusztított, így Lémnoszon és egyéb vidékeken is, de emberemlékezet óta sehol sem volt olyan súlyos, mint Athénban, és nem követelt annyi emberéletet áldoza­tul. Az orvosok sem bírtak vele, hiszen kezdetben a kór ismerete nélkül próbálkoztak kezelésével, s éppen közülük haltak meg a leg­többen, mivel ők érintkeztek a leggyakrabban a betegekkel. De nem segített semmiféle egyéb emberi beavatkozás sem. így teljesen hatástalannak bizonyult a szentélyekben való könyörgés, a jóshe­lyek felkeresése s minden efféle cselekedet, úgyhogy végül, össze­törve a csapások súlya alatt, nem is próbálkoztak ilyesmivel. 48. Mint mondják, a járvány először az Egyiptom felett fekvő Aithiópiában tört ki, azután elérte Egyiptomot, Libüát s a király bi­rodalmának számottevő részét is. Athénban váratlanul tört ki, s először a Peiraieuszban támadta meg az embereket, úgyhogy itt még azt is feltételezték, hogy a peloponnészosziak megmérgezték a víztárolókat (mert azon a he­lyen akkor még nem voltak források), később azonban a város felső részére is átterjedt, s egyre több embert ragadott el. Am fejtse ki er­ről a járványról ki-ki — orvos és nem orvos - a maga véleményét, hogy mi lehetett a valószínű eredete, s hogy nézete szerint milyen okok hozták létre ezt a nagy fordulatot, s tették képessé arra, hogy a helyzetet ennyire megváltoztassa. Én megelégszem a betegség le­143

Next