Ungváry Krisztián: Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 1941-1944. Esemény - elbeszélés - utóélet (2015)

A második világháború folyamán, a Szovjetunió területén több mint félmillió négyzetkilométe­ren magyar csapatok láttak el megszálló felada­tokat. Nemcsak a magyar csapatok viszonylag nagy részaránya, hanem bevetésük területi el­oszlása is indokolja, hogy a megszállás történe­tével külön monográfia foglalkozzon. A Szovjet­unióban a magyar megszállók két évig ugyanis a leginkább partizánveszélyes területen, a brjansz­­ki erdőkben tevékenykedtek: emiatt a magyar megszállás és a szovjet partizánháború törté­nete egymástól elválaszthatatlan. Ugyanez ér­vényes a holokauszt ukrajnai történetére is. Katonai szempontból a magyar háborús rész­vételben a megszálló tevékenységnek legalább akkora jelentősége volt, mint a 2. hadsereg doni hadműveleteinek. Könyvünk egyrészt ese­ménytörténeti feltárás, másrészt túl a hadmű­veleti szempontokon, egyben társadalomtörté­neti elemzés is. A német és magyar megszállók tevékenysége az erőszak brutális elszabadulá­sával járt. Ennek részletei Magyarországon ma még nem kellően ismertek. Kötetünk ezen a helyzeten szeretne változtatni.

Next