Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történelem 1789–1914. Európa és az Európán kívüli országok - Osiris tankönyvek (Budapest, 2020)

Tartalom

6 Tartalom A 19. századi francia fejlõdés demográfiai, gazdasági és kulturális tényezõi 98 A BOURBON-RESTAURÁCIÓ (1815–1830) 101 X. Károly uralkodása (1824– 1830) 102 A restauráció ellenzéke 103 A JÚLIUSI MONARCHIA (1830–1848) 104 A polgárkirály személye 104 A Júliusi monarchia belpolitikája az 1830-as években 105 A Júliusi monarchia külpolitikája 105 A politikai elit és a Júliusi monarchia bukása 106 AZ 1848–1849-ES FORRADALOM ÉS A MÁSODIK KÖZTÁRSASÁG 108 Az Ideiglenes Kormány 108 Louis Bonaparte elnöksége 108 A MÁSODIK CSÁSZÁRSÁG (1852–1870) 109 A császár személye és környezete 110 A második császárság virágkora 110 A HARMADIK KÖZTÁRSASÁG (1871–1914) 115 A köztársasági intézmények és gondolkodás megszilárdulása az 1880-as években 117 A francia nacionalizmus jellegének megváltozása 119 Munkásosztály – munkásmozgalom 125 Kultúra – a pozitivizmus diadala 125 FRANCIAORSZÁG A SZÁZADELÕN (1900–1914) 126 Gazdaság és társadalom 126 A radikális kormányok bel- és külpolitikája (1902–1909) 126 Nagy-Britannia (URBÁN ALADÁR) / 130 AZ IPARI FORRADALOM NAGY-BRITANNIÁJA (1789–1850) 130 Az ipari forradalom jellege és lefolyása 130 Nagy-Britannia a francia forradalom és a napóleoni háborúk idején 133 Az angol társadalom Waterlootól az 1832. évi parlamenti reformig 136 Az 1832. évi parlamenti reform és következményei 138 Nagy-Britannia külpolitikája (1815– 1850) 143 NAGY-BRITANNIA MINT VILÁGHATALOM (1850–1914) 145 A korszak gazdasága 145 Az angol kétpártrendszer és a demokrácia fejlõdése 147 Az írkérdés és az angol belpolitika 153 A viktoriánus Anglia társadalma 156 A Brit Birodalom külpolitikája (1850–1914) 159

Next