Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történelem 1789–1914. Európa és az Európán kívüli országok - Osiris tankönyvek (Budapest, 2020)

Tartalom

Tartalom 5 I. EURÓPA Nemzetközi kapcsolatok 1789–1914 (MAJOROS ISTVÁN) / 17 A BASTILLE BEVÉTELÉTÕL NAPÓLEON LEMONDÁSÁIG (1789–1814) 17 Nemzetközi helyzet a 18. század végén 17 Koalíciókkal Franciaország ellen 21 KONGRESSZUSOK KORA (1814–1822) 30 A KELETI KÉRDÉS ÉS A NAGYHATALMAK A HÚSZAS ÉVEKBEN 35 A HARMINCAS ÉVEK FORRADALMI HULLÁMA 39 ÜTKÖZÉSI PONTOK A FÖLDKÖZI-TENGER TÉRSÉGÉBEN 41 DIPLOMÁCIA AZ 1848–1849-ES FORRADALMAK IDEJÉN 43 A KRÍMI HÁBORÚ 47 HÁBORÚK A NEMZETI EGYSÉGÉRT 49 BISMARCK KORA (1871–1890) 53 GYARMATI KÜZDELMEK 58 AZ EURÓPAI HATALMI RENDSZER VÁLTOZÁSAI 64 A PUSKAPOROS HORDÓ 70 Franciaország (VADÁSZ SÁNDOR) / 74 A 18. SZÁZADI FORRADALOM ÉS NAPÓLEON KORA (1789–1815) 74 A régi rendszer válsága és a forradalom kitörése 74 Az alkotmányos monarchia idõszaka. A forradalom demokratikus 76 vívmányai (1789– 1792) 76 A girondista köztársaság (1792–1793) 81 A jakobinusok hatalmon (1793–1794) 83 Thermidor és Direktórium: a forradalom befejezése (1794– 1799) 86 Konzulátus és császárság (1799– 1814) 89 Kultúra a forradalomban és a napóleoni korban 94 Tartalom

Next