Vermes Géza: A passió (Osiris könyvtár - Történelem, 2005)

Vermes Géza A passió Nincs okunk kételkedni abban, hogy mintegy kétezer év­vel ezelőtt Jézust, a karizmatikus gyógyítót halálra ítélték és kivégezték. A maga idejében ez az esemény nem szá­mított kirívónak: egész Palesztina forrongott, s az éles zsidó-római ellentét következtében a hatóságok gyakorta túl hevesen reagáltak. Ez a kivégzés azonban beláthatat­lan következményekkel járt: Pontius Pilátus döntése nyo­mán máig tartó fejlődésnek, terjedésnek indult egy vallás, mely időnként meglepő módon alakította a világ történe­tét. De vajon mennyit tudunk valójában a passióról, a Jé­zus követői által oly briliánsán leírt történések soráról, a galileai szent ember elfogatásáról, peréről, kivégzéséről? Jézus utóélete páratlan hatású, rajta kívül alig akad törté­neti személyiség, aki ekkora befolyással bírt volna. Vermes Géza ezúttal a szenvedéstörténetet teszi alapos vizsgálat tárgyává. Az evangélium szövegét elemezve sorra veszi a passió egyes stációit, és a tőle megszokott alapossággal és lenyűgöző háttértudás birtokában igyekszik minél kö­zelebb kerülni a történetileg hiteles szenvedéstörténethez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom