Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története (Osiris könyvtár - Történelem, 1998)

Vermes Géza A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története •k r. Osiris könyvtár Vermes Géza újabb könyvében részletesen tárgyalja a holt-tengeri tekercsekkel és a qumráni közösséggel fog­lalkozó kutatások öt évtizedét, tételesen felsorolja a qum­ráni könyvtár anyagát, valamennyi szöveg bevezetéseként rövid ismertetést ad, és a legjelentősebb kéziratokból - a szerző fordítása alapján - részleteket közöl. A Második Templom judaizmusának kontextusába illesztve foglalko­zik a qumráni közösség azonosításának problémájával, a közösség történetével, szervezeti felépítésével, teológiá­jával, legfontosabb vallási eszméivel és irodalmi tevékeny­ségével. Tárgyalja az esszénizmus-kereszténység azono­sításának problémáját, és azt, hogy mennyire változtatta meg a qumráni kéziratanyag ismerete a tudománynak a Bibliához és a posztbiblikus irodalomhoz való viszonyát. A holt-tengeri tekercsek teljes katalógusa mellett részletes bibliográfiát is közöl. A kötetet a szakterület kutatói, egyetemi hallgatók mellett a Második Templom korának judaizmusa iránt érdeklődő laikus olvasók is haszonnal forgathatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom