Vermes Géza: Jézus hiteles evangéliuma (Osiris könyvtár - Történelem, 2005)

Jézus hiteles evangéliuma 0sicis Könyvtán A kétezer évvel ezelőtt élt Jézus személyét elsősorban és majdnem kizárólag a Bibliából ismerjük. Vajon elválaszt­ható-e Jézus személyisége attól, ahogyan nyilvánvaló és kevésbé nyilvánvaló dogmatikai célzattal az evangélisták a születőben lévő kereszténység igényei és céljai szerint ábrázolták őt? Előásható-e a rárakódott értelmezések mérhetetlen halmaza alól e nagy hatású férfi hiteles ké­pe? Vermes Géza, aki történészként évtizedek óta foglal­kozik Jézussal, új könyvében arra vállalkozott, hogy sorra veszi a Bibliában előforduló összes Jézusnak tulajdonított szöveget - a vitákban való megszólalásaitól kezdve a gyó­gyítások alkalmával elhangzott szövegeken át a bölcsessé­gekig, és lenyűgöző háttérismereteire támaszkodva, ala­pos elemzésnek veti alá őket. A korabeli, Jézus életével, tevékenységével párhuzamba állítható források tükrében, az evangéliumok szerinti saját szavai alapján igyekszik megírni Jézus „hiteles evangéliumát".

Next

/
Oldalképek
Tartalom