Szaktudás Kiadó Ház

Üdvözöljük a Szaktudás Kiadó adatbázisában!

A Kiadó 1991-es alapítása óta, a mai napig a hazai mezőgazdasági, agrárszakirodalom meghatározó forrása. A tankönyvkiadás mellett a kezdetektől fogva foglalkozik agrárszakkönyvek és -szaklapok kiadásával. Az elmúlt években egyre több digitális kiadvány került publikálásra, illetve megjelentek az úgynevezett Gyakorlati Tudástár szakkiadványok is, melyek egyedülálló módon, friss, azonnal hasznosítható, modern, kifejezetten gazdálkodásra aktualizált, értékes tudást szállítanak neves hazai szakemberek tollaiból.

A Szaktudás célja, hogy a folyamatosan változó, átalakuló mezőgazdaságot és a vidéket korszerű, a gyakorlatot támogató információkkal lássa el.

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. portfóliójában található a www.agrarium7.hu integrált agrárszakmai információs platform és az Agrárium Magazin szakfolyóirat is, melyet havi rendszerességgel több, mint 10.000 hazai gazdálkodó olvas. A Kiadó szoros együttműködést ápol a Magyar Agrárkamarával és mint az ország egyik legnagyobb agrárszakkiadója, a szakmában mind a szerzők, mind az olvasók körében elismert.

A Kiadó fő profilja:
gazdálkodást segítő kiadványok, növénytermesztési, állattenyésztési, ökonómiai, gépészeti és erdészeti szakkönyvek, szakképzési, egyetemi, főiskolai tankönyvek, lapkiadás.

A Szaktudás Kiadó aktív szerepet vállal a hazai gazdálkodók naprakész információkkal való ellátásában, illetve célkitűzései között szerepel, a kor gazdálkodóinak megszólaltatása, igényeik, ismereteik valós szakmai tartalommal történő, hibátlan ellátása. Több saját kiadvány jelent meg a Szaktudás Kiadó gondozásában, igen nagy tapasztalata van a mezőgazdasági szakkönyvek szerkesztésében, kiadásában. Szerzőgárdája olyan elismert szakemberekből, egyetemi, főiskolai oktatókból áll, akik nemcsak jól ismerik, de használják gyakorlatban, sőt oktatják is az új ismereteket, technológiákat.

Szaklektoraink az egyes szakterületek különböző intézményekben, egymástól függetlenül működő szaktekintélyei. A Kiadó évek óta állandó kiadói szakemberekkel, kiváló szerkesztőgárdával dolgozik, amit jól bizonyítanak az Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértő Bizottság nívódíjai.

Csak egy kattintás a szaktudás! Köszönjük, hogy Ön is a gyakorlatba ültethető, aktív tudást választja!

Könyvek - Agrárgazdaság / Szabályozás

  • 1
  • 2
Anita L. Dancs - Molnár József (szerk.): Magyar-angol közgazdasági fogalom- és példatár

Budapest, 1997
Agrárgazdaság / Szabályozás

Borsos János: A dohány gazdaságtana

Budapest, 2002
Agrárgazdaság / Szabályozás

Buzás Gyula - Nemessályi Zsolt - Székely Csaba (szerk.): Mezőgazdasági üzemtan 1. A mezőgazdasági vállalatok gazdaságtana és irányítása

Budapest, 2000
Agrárgazdaság / Szabályozás

Farkasné Fekete Mária - Molnár József: Mikroökonómia

Budapest, 2006
Agrárgazdaság / Szabályozás

Felföldi János: Termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ) a zöldség-gyümölcs ágazatban

Budapest, 2005
Agrárgazdaság / Szabályozás

Fodor Lóránt: Tőzsdei ismeretek mezőgazdasági vállalkozóknak

Budapest, 2004
Agrárgazdaság / Szabályozás

Hajós László (szerk.): Mezőgazdasági szövetkezetek az Európai Unióban Trendek és kérdések a XXI. század előestéjén

Budapest, 2000
Agrárgazdaság / Szabályozás

Herdon Miklós - Rózsa Tünde: Információs rendszerek az agrárgazdaságban

Budapest, 2011
Agrárgazdaság / Szabályozás

Herdon Miklós (szerk.): Informatika agrárgazdasági alkalmazásokkal

Budapest, 2009
Agrárgazdaság / Szabályozás

Herpay Balázsné: A magyar borgazdaság kihívásai Jogszabályok, borversenyek, jövedelmezőség

Budapest, 1998
Agrárgazdaság / Szabályozás

Husti István: A mezőgazdasági műszaki fejlesztés gazdasági vonásai

Budapest, 2011
Agrárgazdaság / Szabályozás

Husti István: Mezőgazdasági vállalkozói kézikönyv. Ökonómiai és menedzsment ismeretek mezőgazdasági vállalkozóknak

Budapest, 2009
Agrárgazdaság / Szabályozás

Husti István (szerk.): A mezőgazdasági gépesítés ökonómiája és menedzsmentje

Budapest, 1999
Agrárgazdaság / Szabályozás

Husti István (szerk.): Műszaki és beruházási ismeretek

Budapest, 2010
Agrárgazdaság / Szabályozás

Juhász Csaba - Koczor Tamás: Környezetirányítási kézikönyv az agrárium környezetirányítási vezetői és környezetvédelmi megbízottjai számára

Budapest, 2002
Agrárgazdaság / Szabályozás

Juhász Csaba és Zsembeli József (szerk.): Az Európai Unió mezőgazdasága Hasznos információk fiataloknak

Budapest, 2005
Agrárgazdaság / Szabályozás

Kántor Béla: Mezőgazdasági gépi beruházások

Budapest, 1999
Agrárgazdaság / Szabályozás

Káposzta József: Regionális gazdaságtan

Budapest, 2011
Agrárgazdaság / Szabályozás

Kapronczai István: Információs rendszerek a közös agrárpolitika szolgálatában

Budapest, 2007
Agrárgazdaság / Szabályozás

Kozár László: Nemzetközi áru- és tőzsdei kereskedelmi ügyletek

Budapest, 2011
Agrárgazdaság / Szabályozás

Kozári József: Mezőgazdasági szaktanácsadás

Budapest, 2009
Agrárgazdaság / Szabályozás

Kozári József (szerk.): Szaktanácsadás a mezőgazdaságban Módszertani útmutató

Budapest, 2000
Agrárgazdaság / Szabályozás

Labay Attila: Gazdálkodás kárpótlás után

Budapest, 1997
Agrárgazdaság / Szabályozás

Labay Attila: Új utak - új lehetőségek az agrártermelésben

Budapest, 1998
Agrárgazdaság / Szabályozás

Lakner Zoltán - Sass Pál: A zöldség és a gyümölcs versenyképessége

Budapest, 1997
Agrárgazdaság / Szabályozás

Lőkös László: A világ mezőgazdasága

Budapest, 2000
Agrárgazdaság / Szabályozás

Lukács Gergely Sándor: Sikeres vidék

Budapest, 2008
Agrárgazdaság / Szabályozás

Magda Sándor (szerk.): A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai

Budapest, 2003
Agrárgazdaság / Szabályozás

Magda sándor (szerk.): A növénytermesztés szervezése és ökonómiája

Budapest, 2003
Agrárgazdaság / Szabályozás

Magda Sándor (szerk.): Az állattenyésztés szervezése és ökonómiája

Budapest, 2003
Agrárgazdaság / Szabályozás

Magda Sándor (szerk.): Kertészeti ágazatok szervezése és ökonómiája Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája

Budapest, 2003
Agrárgazdaság / Szabályozás

Magda Sándor (szerk.): Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája

Budapest, 1998
Agrárgazdaság / Szabályozás

Mikó Zoltán - Papp Zsigmond - Kristó Katalin - Boros Anita - Imre Miklós: Agrár- és vidékfejlesztési igazgatás

Budapest, 2010
Agrárgazdaság / Szabályozás

Molnár József (szerk.): Közgazdaságtan

Budapest, 2001
Agrárgazdaság / Szabályozás

Nábrádi András - Jávor András: A juhászati ágazat gazdasági szervezési kérdései

Budapest, 2002
Agrárgazdaság / Szabályozás

Nábrádi András - Pupos Tibor: A stratégiai és üzleti tervezés gyakorlata

Budapest, 2010
Agrárgazdaság / Szabályozás

Nábrádi András - Pupos Tibor - Takácsné György Katalin: Üzemtan 1.

Budapest, 2008
Agrárgazdaság / Szabályozás

Nábrádi András - Pupos Tibor - Takácsné György Katalin: Üzemtan 2.

Budapest, 2008
Agrárgazdaság / Szabályozás

Nábrádi András - Szűcs István - Balogh Péter: A sertéshústermelés gazdasági kérdései

Budapest, 2000
Agrárgazdaság / Szabályozás

Németi László: A magyar agrárgazdaság az ezredfordulón

Budapest, 2003
Agrárgazdaság / Szabályozás

Orlovits Zsolt - Kovács László: A termőföldforgalom és -használat jogi szabályozása

Budapest, 2013
Agrárgazdaság / Szabályozás

Pfau Ernő - Széles Gyula (szerk.): Mezőgazdasági üzemtan 2. Mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana

Budapest, 2002
Agrárgazdaság / Szabályozás

Popp József: Az EU közös agrárpolitikája 2014-től

Budapest, 2013
Agrárgazdaság / Szabályozás

Popp József - Potori Norbert - Udovecz Gábor: Főbb mezőgazdasági ágazatok várható kilátásai az EU-csatlakozás után

Budapest, 2005
Agrárgazdaság / Szabályozás

Posta László: A termőföldhasználat gazdasági kérdései

Budapest, 2002
Agrárgazdaság / Szabályozás

Pupos Tibor: Forgótőke-gazdálkodás

Budapest, 2011
Agrárgazdaság / Szabályozás

Pupos Tibor: Vállalkozások finanszírozása a mezőgazdaságban

Budapest, 1999
Agrárgazdaság / Szabályozás

Romány Pál: Kortársunk az agrárpolitika Agrárpolitika, agrárszociológiai tanulmányok az ezredforduló idejéből

Budapest, 2002
Agrárgazdaság / Szabályozás

Sabján Julianna - Sutus Imre: A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának elemzése

Budapest, 2009
Agrárgazdaság / Szabályozás

Szakály Sándor: Tejgazdaságtan

Budapest, 2001
Agrárgazdaság / Szabályozás

  • 1
  • 2

KBART