Szabó Ilona: Erdei fák betegségei (Budapest, 2003)

erdőgazdálkodás - vadgazdálkodás fafeldolgozás - parkettagyártás Bakonyi Erdészeti és Faipari Rt. 8500 Pápa, Jókai u. 46. Tel.: 89/513-100 Fax: 89/513-120 e-mail: info@bakonyerdo.hu Zalai Erdészeti és Faipari Részvénytársaság H-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6. Tel:36-93-500200, Fax: 36-93-500250, www.zalaerdo.hu e-mail: zalaerdo@zalaerdo.hu A ZALAERDŐ Rt. Magyarország délnyugati részén, Zala me­gyében mintegy 56000 ha-on, piaci körülmények között, üzleti alapon gondozza és használja az állami tulajdonban lévő erdő­ket. Az Rt. szakemberei változatos természeti adottságok mellett, kilenc erdészeti és egy vasútüzemi szervezeti egységben látják el a feladatokat. Fő tevékenységi terü­letek: mag-, csemete- és díszfatermelés, erdőfelújítás, erdőtelepítés, fakitermelés és fakereskedelem, vad­­k "4 gazdálkodás és vadásztatás, közjóléti és környezet­­védelmi feladatok. — Az erdők kezelését a tartamosság betartásával, az erdőállományok gazdasági és biológiai értékének fo­lyamatos növelésével végzzük. A természetszerűen ke­zelt erdőkből származó, jó minőségű bükk és tölgy fater­mékek egyik legjelentősebb és legmegbízhatóbb ma­gyar szállítója. Tanúsított irányítási rendszereink, amelyeket integrált rendszerként működtetjük az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő, minőségirányítási rendszert és az ISO 14001 szabvány szerinti, környezetközpontú irányítási rendszert. Vadász­házainkban a HACCP élelmiszerhigiéniai minőségbiztonsági rendszert működtetjük.

Next