Kaposi József - Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Pedagógiai változások – a változás pedagógiája (Budapest, 2019)

Jelen kötet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Vitéz János Tanárképző Intézetének immáron negye­dik kiadványa a Jó pásztor című sorozatban. A három évvel ezelőtt elindított sorozat (A küldetés pedagó­giája 2018, Pedagógiai valóságok 2018, Pedagógiai mozaik 2019) célja, hogy fórumot biztosítson a kü­lönböző pedagógusképző műhelyekben folyó kutatá­si-fejlesztési tevékenységekről szóló beszámolóknak, illetve azoknak a gyakorlati innovációknak, amelyek a pedagógusok gondolkodásmódjában és a mindenna­pi iskolai gyakorlatában megjelennek, amelyek a 21. század elvárásainak megfelelő pedagógiai valóságokról tudósítanak. A sorozat negyedik kötete a nemzetközi és hazai elvárásként is megfogalmazott pedagógiai kultúra­váltás folyamatát kívánja komplex módón elősegíte­ni, a szakmai párbeszédre való ösztönzéssel, az írott és nyomtatott nyilvánosság eszközeivel. Azt valljuk, hogy a nevelés-oktatás aktuális problémáinak megol­dását az érintett szereplők sokasága, az érdekek diffe­renciáltsága és a dinamikusan változó feltételrendsze­rek között csak az érdekeltek folyamatos interakciója keretében, a szakmai nyilvánosság és a szervezeti tanu­lás eszközrendszerével lehet eredményesen támogatni. Pedagógiai változások – a változás pedagógiája Szerkesztette: Kaposi József – Szőke-Milinte Enikő Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pedagógiai változások – a változás pedagógiája 9786155224867

Next