Pfau Ernő - Széles Gyula (szerk.): Mezőgazdasági üzemtan 2. Mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana (Budapest, 2002)

Cash-flow, eFf/ha Mezőgazdasági üzemtan II. Szerkesztette Pfau Ernő Széles Gyula

Next