Böő István: Sertésegészségügy gazdáknak (Budapest, 2003)

i p h a r maz eredeti forrás Laktiferm probiotikumok a sertéstartásban (malacok, süldők, anyakocák egészségvédelme) PIGFERM ÉS PIGFERM GÉL E természetes hatóanyagú termékek fagyasztva szárított élő tejsavtemelő baktériumokat tartalmaznak, melyek a bél­csatornában feléledve kiválóan hasznosíthatók a házi- álla­tok egészségvédelmében és teljesítményük növelésében. A tejsavtermelő baktériumok mint a természetes bélfló­ra hasznos tagjai és egy sor kórokozó ellenlábasai fo­lyamatosan adagolva képesek az egészségi állapot fenn­tartására, a bélflóra egyensúlyának stabilizálására. így hatékony a bakteriális megbetegedések (hasmené­sek) megelőzésében. A Pigferm természeténél fogva se­gíti az emésztést, javítja az étvágyat, ezáltal javul a takar­­mányértékesülés is. Helyreállítja a bélflórát az állomány gyógyszeres kezelé­se után meggyorsítva a felépülést gátolva a visszaesést. Használatával az esetenkénti gyógykezelés is hatéko­nyabb. A nutritiv szerekkel elérhető eredményeket kisebb költ­séggel, rezisztencia és szermaradvány nélkül érjük el. Felhasználás, adag: Kocáknak a vemhesség utolsó 2-4 hetében és fialás után 2-3 hétig célszerű Laktiferm probiotikumot adni. Ez történhet Laktiferm L2 takarmányba keverésével 250g/to mennyiségben, (az L2 premixekhez is keverhe­tő), vagy Pigfermet adunk ivóvízben, vagy takarmányba keverve. Kocáknál elősegíti a malacok számára megfe­lelő mikrobiológiai környezet kialakítását, csökkentve a fertőző forrásokat. Malacoknak a lehető legkorábban indokolt adni a Pigferm-et a bélcsatorna védelme, a jobb étvágy és erőnlét érdekében. Születés utáni kezeléshez egyszerű a Pigferm Gél-t használni, ami porból házilag könnyen előállítható gélt ad: 50g por + 40 ml víz flakonban összerázva, adagoló­pumpával. 2 ml/malac adagban szájon át adható. A kezelést cél­szerű 2-3 napos korban megismételni. A szilárd takarmány fogyasztásától kezdve (kb 4 hétig) : 100g/100 kg táp Pigferm-et kell a takarmányhoz hozzá­keverni, vagy rászórni. A továbbiakban 60-80g/100 kg táp, vagy 50g/100 I ivóvíz az adag. A Pigferm gazdaságos, rövid idő alatt ható probiotikum. A sertések ipari jellegű takarmányai kedvezőtlenek a ter­mészetes bélflóra számára, ezért főként amalacok egészségi állapota labilis. Emellett az esetenkénti gyógyszerezés vagy gyógysze­res adalékok mellékhatásai is legtöbbször a bélflóra károsodásából erednek, további egyensúlybomlást, ezzel újabb meg­betegedést eredményezve. Ezek ellensúlyozását célozza a Pigferm használata amellett, hogy gátolja az általában jelenlévő kórokozók elszaporodását. Ellensúlyozza a stresszhelyzetek hatásait, emésztést, javítja az étvágyat, ezáltal javul a takar­­mányértékesülés is. A Pigferm tartalmazza az élő tejsavbaktériumokon kí­vül a készítmény hatását és a bélflórát támogató vitami­nokat, és szőlőcukrot. Javítja az étvágyat és az erőnléti állapotot, növeli az el­lenálló képességet. PIGFERM Laktiferm probiotikum SERTÉSEK számára Összetétel: Tejsavtermelő baktérium: .Enterococc.faec. Ixl09/g Bl..500, .B2..75Ö mg/kg ■B6..200, В12 2mg/kg .pant.sav..l500, niacin .4000, folsav.,20 mg/kg .biotin 10 mg/kg. .szőlőcukor vivőanyagban. Adagolás: 50 g / 100 1 víz, vagy nedves takarmány 60-80 g / 100 kg tak. Eltartható: hűvös helyen zárt tasakban 6 hónapig. Vény nélkül vásárolható. Ivóvízben is oldható, egészségre ártalmatlan. Eng.sz.: 530/1/82 Gyártási idő : medipharm 1222 Bp. Temető u. 10. Felhasználás: Sertések emésztőrendszeri megbetegedéseinek megelő­zésére, az emésztés és ét­vágy javítására, az egészsé­ges bélflóra kialakítására szolgáló természetes probi­otikum. Gátolja a colifélék túlszapo­­rodását, hasmenés kialaku­lását. Malacok részére kezdettől, kocáknak ellés előtti 2.-3. héttől, valamint hízóknak. Gabonaőrleménnyel hígítva. Takarmányra is szórható. Eü. várakozási idő nincs. VTSZ : 3004501001 * közvetlen forgalmazás LAKTIFERM * gyors szállítás* garantált minőség PIGFERM szavatossági garancia * szolgáltatások, nyitottság В О V I F E R M

Next

/
Oldalképek
Tartalom