Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Pedagógiai küldetés - a küldetés pedagógiája. Tanulmányok a katolikus pedagógusképzésről és pedagógiáról (Budapest, 2018)

Karl Jaspers szavaival élve: „[...] az egyetem esz­méje rokon az egyházéval. Kölcsönösen ismerik föl egymásban az emberek úgy, mint az [...] Igazságért való közös életet.” A kötet tanulmányai megmutatják, hogy a ka­tolikus pedagógusképzésben részt vevő oktatók és hallgatók hogyan ismerik föl egymásban az universitast – az egyetemességet, a kölcsönös ­séget, a közösséget – az Igazságért való közös életként. Az egyetem – esetünkben mint kato­likus pedagógusképző helyszín – megteremti számunkra, oktatók és hallgatók számára azt a lehetőséget, hogy közösen kutassuk és ismerjük fel azokat a törvényszerűségeket, amelyek az emberi személyiségfejlődést meghatározzák. Az egyetem megteremti számunkra azt a színteret, ahol egyéni hiteink közösségi, „szent” munká­ban testesülnek meg, hiszen a mindenkori ne­veltek személyiségének fejlesztése szent munka, hitcselekedet. Pedagógiai küldetés – a küldetés pedagógiája Tanulmányok a katolikus pedagógusképzésről és pedagógiáról Szerkesztette: Szőke-Milinte Enikő Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pedagógiai küldetés – a küldetés pedagógiája

Next