Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Pedagógiai mozaik (Budapest, 2019)

A tanulmánykötet szerzői mind tudományos érdek­lődésüket, mind témaválasztásukat tekintve nagyon különbözőek, ami közös bennük, hogy mindannyi­an a pedagógia valamelyik szeletét vizsgálják, egy­egy sajátos pedagógiai problémát fogalmaznak meg, járnak körül. A kötet első részében kaptak helyet azok a tanulmányok, amelyek a mindennapjainkat leginkább foglalkoztató kérdéseket teszik föl, a má­sodik részben a pedagógia és iskolatörténeti tanul­mányok, a harmadik részben a pedagógusképzéssel, tanárképzéssel kapcsolatos munkák, és végül az óvodai és iskolai nevelés általános kérdéseit vizsgáló tanulmányok zárják a sort. E tartalmi gazdagság és sokszínűség alapján egy sajátos képet alkothat az olvasó a magyarországi pedagógiai gondolkodás és nevelés világáról. Ez a mozaikkép néhol finoman kidolgozott részletgaz­dagsággal, máshol durvább és elnagyoltabb vonalve­zetéssel olyan látványt fog az olvasó elé tárni, amely alapján nemcsak tájékozódhat, de gyönyörködhet, felismerhet, felfedezhet, megszólítva érezheti ma­gát, hogy részt vegyen a műalkotás befejezésében. Pedagógiai mozaik Szerkesztette: Szőke-Milinte Enikő Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pedagógiai mozaik 9786155224850

Next

/
Oldalképek
Tartalom