Schindler, Mathias: Vállalkozásvezetés a mezőgazdaságban (2000)

Bevezetés

1. Bevezetés Mint a gazdaság minden területén, a mezőgaz­daságban is állandó változásban vannak a gaz­dasági keretfeltételek. Főleg az utóbbi időben egyre gyorsabbak ezek a változások. Hogy megfelelően lehessen reagálni rájuk, vállalko­zó hozzáállásra van szükség. De mi is ez tulaj­donképpen? - Gyakran hallani a következő ki­jelentéseket: • „Nem kérdés, a vállalkozók azok a gaz­dák, akiknek nagy, sikeresen vezetett főfoglal­kozású üzemeik vannak.” • )VA vállalkozóknak a könyökükre van szükségük. Ez ugyan nem az én stílusom, de ha igy van, nekem sincs más választásom.” • „A mezőgazdasági vállalkozók érzé­ketlen számítók. Számukra a növények és az állatok nem élőlények, hanem csak termelési egységek.” • „Vállalkozók? - Ná­lunk egyáltalán nincsenek, ők Hollandiában és Dániában vagy az USA-ban élnek.” Az ilyen véleménynyilvánítások sorát le­hetne még felsorolni. A különböző beállítottsá­gok tükörképei, de információhiány következ­ményei is lehetnek, amelyeket többek között ennek a füzetnek a segítségével lehetne csök­kenteni. Hogy ennek először elméletileg kell megtörténnie, a dolog természetéből adódik. Nem kell azonban félni, a gyakorlat sem rossz út. A füzetet nemcsak e terület „újoncai” számára írtuk. Azoknak is szól, akik már előze­tes információkkal rendelkeznek, új bepillan­tást szeretnének nyerni a „vállalkozás” komp­lex rendszerének összefüggéseibe és ösztönzést éreznek annak vezetésére. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom