Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Atzél Elemér: A hatósági orvos titoktartása

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Aubermann Miklós: A katholikus hit védelme. Apologétika a középiskolák számára

Budapest, 1907
Egyéb teológia, Tankönyv

Aubermann Miklós: Katholikus iskolai Biblia. Polgári és felsőbb leányiskolák II. osztálya számára

Budapest, 1912
Biblia - Biblikum, Tankönyv

Aubermann Miklós: Katholikus szertartástan. Középiskolák IV., Polgári- s felsőbb leányiskolák III. osztálya számára

Budapest, 1912
Hittankönyv, Tankönyv

Aubermann Miklós: Katolikus Iskolai Biblia - 1. rész: Ó-szövetség. Középiskolák II. osztálya számára

Budapest, 1912
Hittankönyv, Tankönyv

Augustinus, Aurelius: Levelek a donatisták ellen

Fordító: Hamvas Endre Ádám - Szabó Ádám Ágoston
Budapest, 2022
Egyéb teológia, Patrisztika

Augusztin Imre: Nevelő kézimunka. Tanítóképző-intézeti növendékek, tanítók és szülők számára 1. rész

Budapest, 1904
Tankönyv

Augusztin Imre: Nevelő kézimunka. Tanítóképző-intézeti növendékek, tanítók és szülők számára 2. rész

Budapest, 1904
Tankönyv

Augusztin Imre: Nevelő kézimunka. Tanítóképző-intézeti növendékek, tanítók és szülők számára 3. rész

Budapest, 1904
Tankönyv

Aujeszky Aladár: A háziállatok veszettség elleni védőojtása Magyarországon. Székfoglaló értekezésül felolvasta 1926. évi október hó 15-én

Budapest, 1928
Ismeretterjesztés

Azzaro, Pierluca - Gájer László (szerk.): A Közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az egyház társadalmi tanítása tükrében. Konferencia a Vatikáni Joseph Ratzinger Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara szervezésében Budapesten, 2019. október 8-9-én

Budapest, 2021
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Baánné Seratoris Ilona: Hegyek között. Regény fiatal lányok számára

Budapest, 1947
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Bábel Balázs: Hiszem a Hitvallásunkat

Budapest, 2013
Egyéb teológia

Bábel Balázs: Isten országútján. Elmer István beszélgetése Bábel Balázs kalocsai érsekkel

Budapest, 2005
Életrajz

Babura László: Szent Ágoston élete

Budapest, 1924
Életrajz

Babura László: Szent Ambrus élete

Budapest, 1925
Életrajz

Babura László: Szent Jeromos élete

Budapest, 1926
Életrajz

Bagi István: Ingatlanjog

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Balanyai György: Calasanzi Szent József élete

Budapest, 1923
Életrajz

Balanyi György: A római kérdés

Budapest, 1929
Egyháztörténelem

Balanyi György: A szerzetesség története

Budapest, 1923
Egyháztörténelem

Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete

Budapest, 1925
Életrajz

Balanyi György: Csehországi Boldog Ágnes (1205-1282). Felolvasta a a Szent István Akadémi II. osztályának 1938 november 11-én tartott ülésén

Budapest, 1939
Életrajz, Ismeretterjesztés

Balanyi György: Montecorvinoi János. Felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályában 1929. évi május 17-én

Budapest, 1930
Életrajz, Ismeretterjesztés

Balanyi György: Pázmány Péter népszövetségi tervezete. Felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályában 1932. évi november hó 18-án

Budapest, 1933
Ismeretterjesztés

Balás Béla: Csillagösvényen. „Kicsi papoknak”, Gyulafehérvár 2008

Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Érintések. Gondolatok, kegyelmek, imák

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Kalandra hív Krisztus. Elmer István beszélgetése Balás Béla megyéspüspökkel

Budapest, 2007
Életrajz

Balás Béla: Túl a politikán. Történetek, gondolatok Betonba öntve

Budapest, 2021
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Utak. Emlékek, élmények Budapest-Kaposvár, 1975-2005

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Ünnepek

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Balásházy Péter: Felajánlás. Regény

Budapest, 1929
Magyar irodalom

Balassi Bálint: Dicsérlek énekkel. Istenes versek

Budapest, 1994
Magyar irodalom

Balatincz Anna - Nagy Anna (szerk.): Pálosok, építészet, régészet

Budapest, 2022
Ismeretterjesztés, Történelem

Balics Lajos: A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok letelepedéséig

Budapest, 1901
Egyháztörténelem, Történelem

Bálint József et al. (szerk.): Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatos könyve

Fordító: Bálint József et al.
Budapest, 1986
Lelkiségi irodalom

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd

Budapest, 1989
Néprajz

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I.

Budapest, 1977
Néprajz

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából

Budapest, 1977
Egyháztörténelem, Életrajz

Bálint Sándor - Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza

Budapest, 1994
Néprajz

Balling, Adalbert Ludwig: A szeretet csendes. Hogyan tanulhatunk meg szeretni és örülni?

Fordító: T. Bori Zsuzsa
Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Balog Márta - Csernai Balázs: Az én utam a szeretet, nincs időm másra. Mester Margit Mária élete és lelkisége

Budapest, 2019
Életrajz

Balogh Albin: Hazánk történelme

Budapest, 1929
Tankönyv, Történelem

Balogh Albin: Művelődés Magyarország földjén. A magyar honfoglalás előtt

Budapest, 1925
Történelem

Balogh Albin: Ország és nyelv a magyar történelemben

Budapest, 1928
Történelem

Balogh Albin: Pannónia őskereszténysége 1. Történeti rész

Budapest, 1932
Egyháztörténelem

Balogh Elemér: Középkori bajor egyházi bíráskodás

Budapest, 2000
Jog - Társadalomtudomány

Balogh Elemér: Középkori bajor egyházi bíráskodás. Második, bővített kiadás

Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány

Balogh József: Szent Ágoston, a levélíró. Szemelvényekkel leveleskönyvéből

Budapest, 1926
Egyéb teológia, Filozófia

Balogh Márta CB: Közösség és közösségvezetés. A közösség a hit, a remény és szeretet iskolája

Budapest, 2016
Pszichológia - Szociológia

KBART