Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Bagi István: Ingatlanjog

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Balanyai György: Calasanzi Szent József élete

Budapest, 1923
Életrajz

Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete

Budapest, 1925
Életrajz

Balanyi György: A római kérdés

Budapest, 1929
Egyháztörténelem

Balanyi György: A szerzetesség története

Budapest, 1923
Egyháztörténelem

Balás Béla: Csillagösvényen. „Kicsi papoknak”, Gyulafehérvár 2008

Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Érintések. Gondolatok, kegyelmek, imák

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Kalandra hív Krisztus. Elmer István beszélgetése Balás Béla megyéspüspökkel

Budapest, 2007
Életrajz

Balás Béla: Utak. Emlékek, élmények Budapest-Kaposvár, 1975-2005

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Ünnepek

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Balásházy Péter: Felajánlás. Regény

Budapest, 1929
Magyar irodalom

Balassi Bálint: Dicsérlek énekkel. Istenes versek

Budapest, 1994
Magyar irodalom

Balics Lajos: A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok letelepedéséig

Budapest, 1901
Egyháztörténelem, Történelem

Bálint József et al. (szerk.): Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatos könyve

Fordító: Bálint József et al.
Budapest, 1986
Lelkiségi irodalom

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd

Budapest, 1989
Néprajz

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I.

Budapest, 1977
Néprajz

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából

Budapest, 1977
Egyháztörténelem, Életrajz

Bálint Sándor - Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza

Budapest, 1994
Néprajz

Balling, Adalbert Ludwig: A szeretet csendes. Hogyan tanulhatunk meg szeretni és örülni?

Fordító: T. Bori Zsuzsa
Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Balog Márta - Csernai Balázs: Az én utam a szeretet, nincs időm másra. Mester Margit Mária élete és lelkisége

Budapest, 2019
Életrajz

Balogh Albin: Hazánk történelme

Budapest, 1929
Tankönyv, Történelem

Balogh Albin: Művelődés Magyarország földjén. A magyar honfoglalás előtt

Budapest, 1925
Történelem

Balogh Albin: Ország és nyelv a magyar történelemben

Budapest, 1928
Történelem

Balogh Albin: Pannónia őskereszténysége 1. Történeti rész

Budapest, 1932
Egyháztörténelem

Balogh Elemér: Középkori bajor egyházi bíráskodás

Budapest, 2000
Jog - Társadalomtudomány

Balogh Márta CB: Közösség és közösségvezetés. A közösség a hit, a remény és szeretet iskolája

Budapest, 2016
Pszichológia - Szociológia

Bándi Gyula: Környezetjog

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bándi Gyula et al.: The Environmental Jusrisprudence of the European court of Justice. The Development of the Instruments of Environmental Law and the Judical Practice

Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Bangha Béla S.J.: Elbeszélések és szinművek

Budapest, 1941
Magyar irodalom

Bangha Béla S.J.: Guadelupe - Lola naplója

Budapest, 1941
Magyar irodalom

Bangha Béla S.J.: Hit és világnézet 1.

Budapest, 1942
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: Hit és világnézet 2.

Budapest, 1942
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: Jellemrajzok a katolikus Egyház életéből

Budapest, 1941
Egyháztörténelem, Életrajz

Bangha Béla S.J.: Jézus istenségének bizonyítékai - Fejezetek az ősegyház történetéből

Budapest, 1941
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: A katolikus Egyház krisztusi eredete - Katolicizmus és zsidóság

Budapest, 1941
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Képek a Jézustársaság történetéből

Budapest, 1942
Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Nagy kérdések útján - Istenhit és Istentagadás. Gondolatok a világnézeti kérdésekről

Budapest, 1941
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: A Nagyasszony zászlaja alatt 1.

Budapest, 1941
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: A Nagyasszony zászlaja alatt 2.

Budapest, 1941
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: Az oltár fényében

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 1.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 2.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 3.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 4.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Örök kőszál

Budapest, 1942
Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Az Úr katonái

Budapest, 1942
Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Utak és élmények 1. Róma lelke

Budapest, 1942
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Bangha Béla S.J.: Utak és élmények 2. Amerika

Budapest, 1942
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története 2. Kisfaludy Károlytól napjainkig

Budapest, 1930
Magyar irodalom

Bánk József: Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai

Budapest, 1958
Jog - Társadalomtudomány

KBART