Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Kozicz János: Történelem I. Történelem munkatankönyv az 5-6. osztály számára

Budapest, 2013
Tankönyv, Történelem

Kozma György (szerk.): Kézikönyv világi lelkipásztori kisegítők számára

Budapest, 1987
Kézikönyv, Liturgia - Zene

König, Franz, Kremer, Jacob: Régi igazság új köntösben. A hit a harmadik évezred küszöbén

Fordító: Gál Ferenc
Budapest, 1991
Egyéb teológia

Körmendy Kinga: Studentes Extra Regnum 1183-1543

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány

Kőrösi Albin: A spanyol irodalom története

Budapest, 1930
Világirodalom

Krane, Anna Freiin von: A jó Isten hegedűse. elbeszélés Assisi-i Szent Ferenc idejéből

Fordító: Velősy Elek
Budapest, 1926
Világirodalom

Kránicz Mihály (szerk.): Az Isten Szeretet. Adventi útikönyv Ferenc pápával az Irgalmasság évében

Budapest, 2015
Lelkiségi irodalom

Kránicz Mihály (szerk.): A keresztény hit kialakulása és védelme. Személyek, események és korszakok a teológia fejlődése során

Budapest, 2018
Egyéb teológia

Kránitz Mihály: Alapvető hittan. Theologia fundamentalis. Levelező tagozatos jegyzet

Budapest, 1999
Dogmatika

Kránitz Mihály: Együtt az úton. Ökumenikus és vallásközi párbeszéd

Budapest, 2013
Egyéb teológia

Kránitz Mihály: Hidak a vallások felé. Kihívások egy új vallási kapcsolatrendszer előtt

Budapest, 2014
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Kránitz Mihály: Maga az Isten jön el. Adventi útikönyv - Ferenc pápa gondolataival - Fésűs Éva verseivel

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Kránitz Mihály: Nézd, a te Megváltód!. Adventi útikönyv - Ferenc pápa gondolataival - Nagy Gáspár verseivel

Budapest, 2016
Lelkiségi irodalom

Kránitz Mihály - Puskás Attila (szerk.): Jézus a mi üdvözítőnk. Teológiai tanulmányok

Budapest, 2010
Egyéb teológia

Kránitz Mihály - Szopkó Márk: Teológiai kulcsfogalmak szótára

Budapest, 2016
Egyéb teológia, Lexikon - Szótár

Kránitz Mihály - Török Csaba: Teológiai módszertan. Elméleti és gyakorlati bevezetés

Budapest, 2017
Egyéb teológia

Kránitz Mihály (szerk.): Az atyák dicsérete. A 60 éves Vanyó László köszöntése

Budapest, 2002
Kézikönyv, Patrisztika

Kránitz Mihály (szerk.): Az Egyház küldött. VI. Pál pápa apostoli műve

Budapest, 2009
Egyháztörténelem, Életrajz

Kránitz Mihály (szerk.): Az Egyház. Alapvető hittan 3.

Budapest, 1999
Dogmatika, Tankönyv

Kránitz Mihály (szerk.): Felvételi tananyag. Az 5 éves hittanári szakra

Budapest, 2007
Tankönyv

Kránitz Mihály (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából 1962-2002. A zsinati dokumentum áttakintése és megvalósulása

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

Kreeft, Peter: Menny és pokol között. Párbeszéd valahol a túlvilágon. John F. Kennedy, C. S. Lewis és Aldous Huxley eszmecseréje az élet legfontosabb kérdéséről

Fordító: Szerdahelyi Miklós
Budapest, 2010
Filozófia

Kremer, Jacob: A Biblia - Isten szava mindenkinek. Útmutató a Szentírás olvasásához

Fordító: Ruzsiczky Éva
Budapest, 1992
Biblia - Biblikum

Kremer, Jacob: A halottak jövője. A személyes feltámadás reménye a századok nyomán

Fordító: Ruzsiczky Éva
Budapest, 1991
Egyéb teológia

Kriston Endre: Aggódó lélekkel…

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Kriston Endre: Patkó Pista. Jó gyermekek számára

Budapest, 1930
Gyermek - ifjúsági irodalom

Kroll, Gerhard: Jézus nyomában

Fordító: Diós István
Budapest, 1982
Biblia - Biblikum, Kézikönyv

Krúdy Gyula: Szent Margit

Budapest, 2005
Magyar irodalom

Krűger Aladár: Orgonaszó. Költemények

Budapest, 1912
Magyar irodalom

Kuby, Gabriele: Kiút a szeretethez. Fiataloknak, akik azt szeretnék, hogy legyen jövőjük

Fordító: Sallai Gábor
Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat, Gyermek - ifjúsági irodalom

Kuhn Lajos: A ragadozó madarak. Torontál vármegye madárvilágában

Budapest, 1898
Ismeretterjesztés

Kuminetz Géza: Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata I.

Budapest, 2013
Filozófia

Kuminetz Géza: A kiengesztelődés szentségei

Budapest, 2008
Dogmatika, Egyéb teológia

Kuminetz Géza: A klerikusi életállapot. Válogatott pasztorálteológiai és kánonjogi tanulmányok

Budapest, 2010
Egyéb teológia

Kuminetz Géza (szerk.): A klerikusi életszentség bölcseleti, teológiai alapjai és kánonjogi garanciái. Teológiai tanulmányok

Budapest, 2010
Egyéb teológia

Kuminetz Géza (szerk.): Lángolt a szívünk. A hetven éves Takács Gyula köszöntése

Budapest, 2017
Biblia - Biblikum

Kuminetz Géza (szerk.): Tanulmányok a keresztényi bölcselet, a katolikus teológia és a kánonjog köréből

Budapest, 2019
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Kumintz Géza: A lelkiismeret a tomista bölcselet tükrében

Budapest, 2008
Egyéb teológia, Filozófia

Kussbach Erich: Nemzetközi és Európai Büntetőjog

Budapest, 2005
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Kühár Flóris: Az apostoli atyák

Budapest, 1944
Egyéb teológia, Patrisztika

Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet 1. Ősnépek, őstörténelem, kihalt kultúrák

Budapest, 1936
Történelem

Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet 2. Nyugat és kelet Ó- és Újszövetség

Budapest, 1936
Történelem

Kühár Flóris: Emlékbeszéd Bitter Illés (1868-1939) rendes tag felett

Budapest, 1942
Életrajz

Kühár Flóris: A keresztény bölcselet története

Budapest, 1927
Filozófia

Lábady Tamás: A magánjog általános tana

Budapest, 2018
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Lackfi János: Öt seb. Versek

Budapest, 2016
Magyar irodalom

Ladocsi Gáspár: Keresztényüldözés a római birodalomban

Budapest, 2018
Egyháztörténelem

Ladocsi Gáspár (szerk.): Dogmatika I. rész. A kinyilatkoztatás Istene a Szentháromság

Budapest, 1993
Dogmatika, Tankönyv

Lagerlöf, Selma: Az Antikrisztus csodái. Regény

Fordító: Tóth Sándor
Budapest, 1997
Világirodalom

Lagerlöf, Selma: Krisztus-legendák

Fordító: Tóth Sándor
Budapest, 2008
Világirodalom

KBART