Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek

Bolberitz Pál: Virrasszatok. Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek az „A” liturgikus év szerint

Budapest, 2013
Lelkiségi irodalom

Bolberitz Pál - Hosszú Lajos: Bölcselettörténet

Budapest, 2017
Filozófia

Boldog Bartolo Longo: A Pompeji Rózsfüzér királynője kegytemplom története

Fordító: Diós István
Budapest, 2008
Egyháztörténelem

Bolt, Robert: A misszió

Fordító: Vajda Julianna
Budapest, 1988
Világirodalom

Bolzano, Bernard: A lélek halhatatlansága, avagy Athanasia. Mi a filozófia?

Fordító: Csiklós Ella - Mezei Balázs
Budapest, 2001
Filozófia

Boros István (szerk.): Hármas törekvés. A váci katolikus papság és értelmiség identitáskeresése

Budapest, 2018
Egyháztörténelem

Borovi József: A belgiumi magyar katolikusok lelki gondozásának története

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

Borovi József: A franciaországi magyar katolikus lelkészségek története II.

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Borovi József: Magyar katolikus lelkipásztori szolgálat Dél-Afrikában. 1960-1981

Budapest, 2004
Egyháztörténelem

Borovi József: Magyar katolikus lelkipásztorok szolgálata Hollandiában. 1920-2000

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

Borovi József: A magyar katolikusok lelkigondozása Nagy-Britanniában

Budapest, 2003
Egyháztörténelem

Borovi József: A németországi magyar lelkészségek. Berlin 1934-2000

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Borovi József: A szórványban élő magyar katolikusok lelkigondozásának története

Budapest, 2000
Egyháztörténelem

Bors Edit: Az irodalmi nyelv. Francia-magyar kontrasztív szövegstilisztikai tanulmányok

Budapest, 2015
Nyelvkönyv, Tankönyv, Világirodalom

Bosák Nándor: A papság szolgálatában. Homíliák, cikkek és előadások

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Bosák Nándor: Törd meg az éhezőknek kenyeredet. Szerdahelyi Csongor beszélgetése Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel

Budapest, 2009
Életrajz

Botos József: Általános statisztika és példatár. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Botos Katalin - Bódy László: Magyar pénz- és tőkepiaci rendszer

Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Botos Katalin - Katona Klára (szerk.): Verseny és versenyképesség. Konferenciakötet

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány

Botos Katalin - Kőrösi István: Az európai unió a XXI. század elején

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Botos Katalin - Kőrösi István: Nemzetközi gazdasági ismeretek. Közgazdaságtan joghallgatók számára

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Boytha Györgyné (szerk.): Versenyjog. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Brandenstein Béla: Nietzsche

Budapest, 2002
Életrajz, Filozófia

Bunyitay V. - Rapaics R. - Karácsonyi J. (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából - I. kötet, 1520–1529

Budapest, 1902
Egyháztörténelem

Bunyitay V. - Rapaics R. - Karácsonyi J. (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából - II. kötet, 1530–1534

Budapest, 1904
Egyháztörténelem

Bunyitay V. - Rapaics R. - Karácsonyi J. (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából - III. kötet, 1535–1541

Budapest, 1906
Egyháztörténelem

Cattaneo, Arturo (szerk.): Nős papok? Harminc égető kérdés a cölibátusról

Fordító: Kajtár Edvárd
Budapest, 2014
Egyéb teológia

Chardin, Teilhard de: Hit az emberben. Válogatott tanulmányok

Fordító: Dienes Valéria
Budapest, 1968
Egyéb teológia, Filozófia

Chenu, M.D.: Aquinói Szent Tamás és a teológia

Fordító: Odrobina László
Budapest, 1999
Egyéb teológia

Chesterton, G. K.: Önéletrajz

Fordító: Vági Barnabás - Katona László - Szőnyi Szilárd
Budapest, 2002
Életrajz

Chesterton, Gilbert K.: Igazságot!

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 1985
Egyéb teológia, Filozófia

Concha Győző: Eötvös és Montalembert barátsága

Budapest, 1918
Életrajz

Correra, Juha de Dios Vial, Sgreccia, Elio: A humánembrió identitása és jogállása. A Pápai Életvédő Akadémia dokumentációja

Fordító: Czakó István et al.
Budapest, 2001
Egyházi dokumentum, Etika - Bioetika

Corrigan, Felicitas: Barátok egy életre. Az apáca, a hitetlen és a felsőbbrendű ember. Bernard Shaw, dame Laurentia és Sydney Cockerell levelezése

Fordító: Tandori Dezső
Budapest, 1997
Filozófia

Cusanus, Nicolaus: A hit békéje. Paul Richard Blum Bevezető tanulmányával

Fordító: Mezei Balázs - Szeiler Zsolt
Budapest, 2017
Filozófia

Czakó Gábor: Velünkjáró

Budapest, 2001
Magyar irodalom

Czapik Gyula: Betegellátó könyv

Budapest, 1962
Liturgia - Zene

Czigány György: 80 nyár

Budapest, 2011
Magyar irodalom

Czigány György: Égi kémia

Budapest, 2008
Magyar irodalom

Czigány György: Keresztény élmény, magyarság. Úton Babitshoz, Kodályhoz és utódaikhoz

Budapest, 2015
Magyar irodalom

Czigány György: Kilenc szimfónia

Budapest, 2016
Magyar irodalom

Czigány György: Mézet ont az ég. Hetven vers

Budapest, 2002
Magyar irodalom

Czigány György: A nyár feltámadása

Budapest, 2017
Magyar irodalom

Czigány György: Révfalu álom

Budapest, 2013
Magyar irodalom

Czigány György: A Teremtő ministránsai. Próza-füzet

Budapest, 2003
Magyar irodalom

Czigány György: Tizedek. Ötszáztíz mondat, tíz új madrigál

Budapest, 2004
Magyar irodalom

Czigány György: Zárófogadás

Budapest, 2009
Magyar irodalom

Cséfalvy Pál - Ugrin Emese: Ipolyi Arnold emlékkönyv. Halálának századik évfordulója alkalmából az esztergomi Keresztény Múzeumban 1986. december 12-én rendezett emlékülés anyaga

Budapest, 1989
Egyháztörténelem

Cserey Farkas: Loretói Litánia

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Cserháti Ferenc: A magyarok vándor püspöke. Elmer István beszélgetése Cserháti Ferenccel, a külföldön élő magyarok püspökével

Budapest, 2012
Életrajz

KBART