Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Bán Aladár: Áhitat szárnyain. Himnuszok és egyéb vallásos költemények

Budapest, 1900
Magyar irodalom, Világirodalom

Bán Aladár: Képek a finn nép életéből. Néprajzi tanulmány

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés

Bándi Gyula: Környezetjog

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bándi Gyula (szerk.): Környezetjog

Budapest, 2022
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bándi Gyula et al.: The Environmental Jusrisprudence of the European court of Justice. The Development of the Instruments of Environmental Law and the Judical Practice

Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Bangha Béla S.J.: A katolikus Egyház krisztusi eredete - Katolicizmus és zsidóság

Budapest, 1941
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: A Nagyasszony zászlaja alatt 1.

Budapest, 1941
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: A Nagyasszony zászlaja alatt 2.

Budapest, 1941
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: Az oltár fényében

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 1.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 2.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 3.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 4.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az Úr katonái

Budapest, 1942
Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Elbeszélések és szinművek

Budapest, 1941
Magyar irodalom

Bangha Béla S.J.: Guadelupe - Lola naplója

Budapest, 1941
Magyar irodalom

Bangha Béla S.J.: Hit és világnézet 1.

Budapest, 1942
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: Hit és világnézet 2.

Budapest, 1942
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: Jellemrajzok a katolikus Egyház életéből

Budapest, 1941
Egyháztörténelem, Életrajz

Bangha Béla S.J.: Jézus istenségének bizonyítékai - Fejezetek az ősegyház történetéből

Budapest, 1941
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Képek a Jézustársaság történetéből

Budapest, 1942
Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Nagy kérdések útján - Istenhit és Istentagadás. Gondolatok a világnézeti kérdésekről

Budapest, 1941
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: Örök kőszál

Budapest, 1942
Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Utak és élmények 1. Róma lelke

Budapest, 1942
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Bangha Béla S.J.: Utak és élmények 2. Amerika

Budapest, 1942
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története 2. Kisfaludy Károlytól napjainkig

Budapest, 1930
Magyar irodalom

Bánhegyi Jób: Magyar nőírók

Budapest, 1939
Életrajz, Magyar irodalom

Bánhegyi Jób (összeáll.): Harsányi Lajos válogatott költeményei

Budapest, 1935
Magyar irodalom

Bank Barbara - Berek Patrícia - Domján Dániel - J. Újváry Zsuzsanna (szerk.): Múlt nélkül nincs jövő. Doktorandusz-konferenciák 2019-2020

Budapest, 2022
Ismeretterjesztés, Történelem

Bánk József: Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai

Budapest, 1958
Jog - Társadalomtudomány

Bánk József: Életünk. Gondolatok könyve

Budapest, 1994
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Igére vár a nép III. kötet: "C" év. Gondolatok és buzdítások vasárnapokra és ünnepekre

Budapest, 1989
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Igére vár a nép. Gondolatok és buzdítások vasárnapokra és ünnepekre

Budapest, 1984
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Jézus közelében

Budapest, 1981
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Kánoni jog 1. Bevezetés a kánoni jogba. A kánoni jog forrásai. Személyi jog

Budapest, 1960
Jog - Társadalomtudomány

Bánk József: Kánoni jog II.

Budapest, 1962
Jog - Társadalomtudomány

Bánk József: Serédi bíboros fiatal évei Rómában 1908-1927

Budapest, 1999
Egyháztörténelem, Életrajz

Bánk József: Vasárnapok, ünnepnapok. Gondolatok és buzdítások az egyházi év vasárnapjaira és ünnepeire

Budapest, 1966
Lelkiségi irodalom

Bánk József (szerk.): Fegyelem és kegyelem

Budapest, 1973
Család - Párkapcsolat, Pszichológia - Szociológia

Bánrévy Gábor: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Budapest, 2016
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Barabás György: Földrajz a vasvármegyei népiskolák III., IV., V. és VI. osztálya számára

Budapest, 1907
Tankönyv

Barabás József - Győrffy János: Földrajzi előismeretek. Zólyomvármegye rövid földrajza. Vezérkönyv a zólyomvármegyei népiskolai tanítók számára

Budapest, 1912
Tankönyv

Barankovics István: Demokrácia, egyház, szabadság

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Bárány Ignác - Potzta Ferenc: Harmadik olvasókönyv. A katholikus népiskolák harmadik osztálya számára

Budapest, 1917
Tankönyv

Bárány Ignáca: A Becednik za Katholičanske Vesničke šolé po velejnyi S. Števana Drüšbe

Budapest, 1878
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Bárány Ignácz: Ábécés-könyv. Katholikus népiskolák számára

Budapest, 1905
Tankönyv

Bárány Ignácz - Potzta Ferenc (szerk.): Második olvasókönyv. A katholikus népiskolák második osztálya számára

Budapest, 1917
Tankönyv

Bárány Ignácz (szerk.): Ötödik olvasókönyv. A katholikus népiskolák ötödik és hatodik osztálya számára

Budapest, 1891
Tankönyv

Bárány Ignácz (szerk.): Ötödik olvasókönyv. A katholikus népiskolák ötödik és hatodik osztálya számára [13. kiadás]

Budapest, 1904
Tankönyv

Bárány, Ignacz - Fuchs, Johann: Drittes Lesebuch

Budapest, 1905
Idegen nyelvű irodalom

KBART