Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Bartha József: Alexandriai Szent Katalin verses legendája

Budapest, 1906
Magyar irodalom

Bartha József: Magyar nyelvtan mondattani alapon. Közép- és polgári iskolák I. és II. osztálya számára

Budapest, 1905
Tankönyv

Bartha József: Magyar nyelvtan. Mondattani alapon a Katholikus polgári és felsőbb leánysikolák I. és II. osztálya számára

Budapest, 1913
Magyar irodalom, Tankönyv

Bartha József: Rendszeres Magyar Nyelvtan. Közép- és polgári iskolák III. osztálya számára

Budapest, 1908
Magyar irodalom, Tankönyv

Bartha József: Tördelt sóhajok

Budapest, 1944
Magyar irodalom

Bartha József - Prónai Antal (szerk.): Magyar Irodalmi Olvasókönyv - Poetikával és irodalomtörténettel. A Katholikus polgári leányiskolák IV. osztálya számára

Budapest, 1912
Magyar irodalom, Tankönyv

Bartha József - Prónai Antal (szerk.): Poétika. A középiskolák VI. osztálya számára

Budapest, 1905
Tankönyv

Bartha József - Prónai Antal (szerk.): Stilisztika. A polgári leányiskolák III. osztálya számára

Budapest, 1914
Magyar irodalom, Tankönyv

Bata Joákim: Földrajz. A magyar tanításnyelvű kath. népiskolák IV., V., VI. osztályai számára

Budapest, 1914
Tankönyv

Bata Joákim - Stefanyák Róbert: Földrajzi alapfogalmak. Gömör- és Kis-Hont vármegye rövid földrajza. Vezérkönyv a Gömör- és Kis-Hontvármegyei római katholikus népiskolák III. osztályú tanítói számára

Budapest, 1913
Tankönyv

Bata Joákim - Zádor Jenő: Földrajzi alapfogalmak. Hajdú vármegye és Debreczen szabad királyi város rövid földrajza. A hajdúvármegyei magyar tanításnyelvű római katholikus népiskolák III. osztálya számára a tanterv szerint

Budapest, 1912
Tankönyv

Batchelor, Mary: Gyermekek Imádságai

Fordító: Lukácsi Huba - Schein Gábor
Budapest, 1991
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Báthory Nándorné: Asszonyi életművészet

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Báthory Nándorné, Özv. : Tündérvilág a városligetben. Ifjúsági regény

Budapest, 1914
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Bazin, René: A Szahara szíve. Charles de Foucauld

Budapest, 1931
Életrajz

Becker Vendel - Mayer Rezső: Polgári jogok és kötelességek. A katholikus elemi népiskolák V. osztálya számára

Budapest, 1927
Jog - Társadalomtudomány

Bedeő Pál: Szentek élete . mellyet a zsenge ifjúság számára írt Bedeő Pál

Budapest, 1988
Életrajz, Gyermek - ifjúsági irodalom

Bedeő Pál: Szentek élete. Mellyet a zsenge ifjúság számára írt Bedeő Pál

Budapest, 1989
Életrajz, Gyermek - ifjúsági irodalom

Beke Margit: A katolikus Budapest 1. Általános Történeti szempontok – Plébániák

Budapest, 2013
Egyháztörténelem

Beke Margit: A katolikus Budapest 2. Általános Történeti szempontok – Plébániák

Budapest, 2013
Egyháztörténelem

Beke Margit: A katolikus Budapest 3. Oktatási és nevelési intézmények

Budapest, 2019
Egyháztörténelem

Beke Margit: A katolikus Budapest 4. Oktatási és nevelési intézmények

Budapest, 2019
Egyháztörténelem

Beke Margit: Az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papsága 1892-2006

Budapest, 2008
Egyháztörténelem, Életrajz

Beke Margit: Fejezetek az új- és legújabb kori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésben a bécsi pázmáneumban

Budapest, 2011
Egyháztörténelem

Beke Margit (szerk.): Boldog Meszlényi Zoltán Lajos válogatott kéziratai

Budapest, 2014
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Beke Margit (szerk.): Emlékkönyv Pázmány Péter halálának 370. évfordulója alkalmából az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papságának szentelési és halálozási adataival, 1892-2006

Budapest, 2008
Egyháztörténelem

Beke Margit (szerk.): Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis VI.

Budapest, 2014
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Békés Gellért: Krisztusi örömhír. Evangéliumi boldogság. Bibliai témák, teológiai megfontolás

Budapest, 1983

Bello, Don Tonio: Korunk asszonya Mária

Fordító: Érszegi Márk Aurél - Kovács András - Molnár András - Pákozdi István
Budapest, 2004
Egyéb teológia

Belon Gellért: Bibliai elmélődések

Budapest, 1987

Belon Gellért: Bibliai elmélődések. Összegyűjtött dolgozatok

Budapest, 1987
Lelkiségi irodalom

Belon Gellért: Ellesett pillanatok. Evangéliumi elmélkedések

Budapest, 1986

Belon Gellért: Imádkozzál. Elmélkedések gyakori imáinkról

Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Belon Gellért: Jézus lelkülete

Budapest, 1984
Lelkiségi irodalom

Bendefy László: Az ismeretlen Juliánusz. A legelső magyar ázsiakutató életrajza és kritikai méltatása

Budapest, 1936
Életrajz, Ismeretterjesztés

Benedek (pápa), XVI.: A föld sója. Kereszténység és Katolikus Egyház az ezredfordulón

Fordító: Diós István
Budapest, 2005

Benedek Elek: Testamentum

Budapest, 2006
Magyar irodalom

Benedek pápa, XVI.: A kölni Ifjúsági Világtalálkozó. XVI. Benedek pápa beszédei Kölnben, a XX. Ijfúsági Világnap alkalmából, 2005. augusztus 18 - 21.

Fordító: Diós István - Stift, Hildegard
Budapest, 2005
Egyházi dokumentumok

Benedek pápa, XVI.: A szent zene. A Logoszra hangolt művészet

Budapest, 2011
Liturgia - Zene

Benedek pápa, XVI.: Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig

Fordító: Kránitz Mihály
Budapest, 2009
Patrisztika

Benedek pápa, XVI.: Caritas in Veritate. XVI. Benedek pápa szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Fordító: Dér Katalin - Horváth Pál
Budapest, 2009
Egyházi dokumentum

Benedek pápa, XVI.: Jézus Krisztus tanítványai és misszionáriusai. Őszentsége XVI. Benedek pápa beszéde a latin-amerikai és karibi püspökök V. konferenciájának megnyitó ülésén

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum

Benedek pápa, XVI.: Porta fidei – A hit kapuja. Hittani kongregáció – Javaslatok és lelkipásztori útmutatás a Hit évéhez

Fordító: Diós István
Budapest, 2012
Egyházi dokumentum

Benedek pápa, XVI.: Sacramentum Caritatis-A szeretet szentsége

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Benedek pápa, XVI.: Verbum Domini-Az Úr szava

Fordító: Diós István
Budapest, 2011
Biblia - Biblikum, Egyházi dokumentum

Benedek pápa, XVI.: XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikája a püspököknek, a papoknak és diakónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és minden krisztushívőnek a keresztény szeretetről

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum

Benedek, XVI.: Az Egyház apostoli arca. Katekézisek az apostolok egyházáról

Fordító: Kránitz Mihály
Budapest, 2008
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Benedek, XVI.: XVI. Benedek pápa Spe salvi kezdetű enciklikája a püspököknek, papoknak és diakónusoknak, az istennek szentelt személyeknek és minden krisztushívőknek a keresztény reményről

Fordító: Diós István
Budapest, 2008
Egyházi dokumentum

Beran Ferenc: „Értük szentelem magam”. A papság teológiája

Budapest, 2010
Egyéb teológia

Beran Ferenc: A keresztény erkölcs alapjai

Budapest, 2004
Erkölcsteológia

KBART