Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Himnuszok könyve. A keresztény himnuszköltészet remekei latinul és magyarul

Fordító: Sík Sándor
Budapest, 1943
Magyar irodalom, Világirodalom

Hit- és erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák 7-8. Osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1964
Lelkiségi irodalom

Hittani rendelkezés az Isteni kinyilatkoztatásról

Budapest, 1968
Egyházi dokumentum

A hittani szent kongregáció nyilatkozata az egyházról szóló katolikus tanításnak néhány jelenkori tévedés elleni védelméről

Fordító: Miklós Béla
Budapest, 1973
Egyházi dokumentum

A hívek egyetemes könyörgése - Oratium fidelium

Budapest, 1966
Liturgia - Zene

A hívek egyetemes könyörgése - Oratium fidelium. 2. rész

Budapest, 1969
Liturgia - Zene

Homiletikai direktórium

Fordító: Diós István
Budapest, 2016
Egyházi dokumentum

Igazságosság a világban

Budapest, 1972
Egyházi dokumentum

II. János Pál pápa Pastores Gregis kezdetű szinodus utáni apostoli buzdítása a püspökről, aki Jézus Krisztus evangéliumának szolgája, hogy a világ remélni tudjon

Fordító: Diós István
Budapest, 2004
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Egyetemes Zsinat rendelkezései a szent liturgiáról

Budapest, 1964
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

A II. Vatikáni Zsinat határozata a keresztény egységretörekvésről

Budapest, 1967
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat határozata a papi szolgálatról és életről

Budapest, 1969
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat határozata a világiak apostolkodásáról

Budapest, 1966
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései a Szent Liturgiáról

Budapest, 1964
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat vallásszabadságról szóló nyilatkozata

Budapest, 1966
Egyházi dokumentum

Imák és énekek az ifjúság használatára

Budapest, 1906
Lelkiségi irodalom

Az imaórák liturgiája 1. Advent, Karácsonyi idő

Budapest, 2014
Liturgia - Zene

Az imaórák liturgiája 2. Nagyböjt, Húsvéti szent háromnap, Húsvéti idő

Budapest, 2015
Liturgia - Zene

Az imaórák liturgiája 4. Évközi idő 18-34. Hét

Budapest, 2017
Liturgia - Zene

Az imaórák liturgiája III. évközi idő I-XVII. Hét

Budapest, 2016
Liturgia - Zene

Immaculata. A Szent-István-Társulat Tudományos és Irod. Osztálya által a Boldogságos Szűz Szeplőtelen fogantatásáról szóló hitczikkely kihirdetésének félszázados jubileuma alkalmából 1904. deczember hó 1-én rendezett ünnepély Emlékkönyve

Budapest, 1904
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Irányelvek a cigánypasztorációban

Fordító: Forró József
Budapest, 2006
Egyházi dokumentum

Irányelvek a pszichológia használatáról a növendékek felvételében és a papnevelésben

Fordító: Szabó József
Budapest, 2009
Egyházi dokumentum

Irányelvek az egyház társadalmi tanításának tanulmányozásához és oktatásához a papképzésben. A Katolikus Nevelési Kongregáció nyilatkozata

Fordító: Csepregi Katalin
Budapest, 1992
Egyházi dokumentum

Isten gyermeke vagyok. Ima- és énekeskönyv gyermekeknek

Budapest, 2018
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Isten szolgája, Meszlényi Zoltán Lajos püspök életrajza

Budapest, 2009
Életrajz

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról

Buda, 1855
Egyházi dokumentum

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Latin nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Német nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Szerb nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Szlovák nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

Jelentés a Paulai Szent-Vincze-Egyesület Budapest-Józsefvárosi értekezletének első évi működéséről. 1899

Budapest, 1900
Történelem

Jézus Krisztusnak és egyházának története. Hittankönyv az általános iskolák VI. osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1954
Hittankönyv

Joghallgatók egyetemi tanácsadója. A katonai teendők pontos ismertetésével

Budapest, 1905
Jog - Társadalomtudomány

Joghallgatók egyetemi tanácsadója. A katonai teendők pontos ismertetésével, a Budapesti és a Kolozsvári Kir. Magy. Tudomány-Egyetemre az 1906/7. tanévre

Budapest, 1906
Jog - Társadalomtudomány

A Kat. Tanügyi Tanács Szervezeti Szabályzata és Ügyrendje

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés

Katechismus pre Pociatocnikov

Budapest, 1900
Idegen nyelvű irodalom

Katholikus tanítónők és tanárnők lapja. 1934. márc.-ápr.

Budapest, 1934
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Katolicsanszki Katekizmus

Budapest, 1909
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Katolicsanszki Katekizmus. z glávnimi zgodbami Biblije

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

A katolikus egyház katekizmusa

Budapest, 2002
Egyházi dokumentum, Kézikönyv

A Katolikus Egyház Katekizmusa. A latin mintakiadás fordítása

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Dogmatika, Hittankönyv

A Katolikus Egyház Magyarországon

Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Katolikus egyháztörténelem. A gimnáziumok III. osztályának római katolikus tanulói számmára

Budapest, 1950
Egyháztörténelem, Tankönyv

Katolikus keresztény erkölcstan. A gimnáziumok II. osztályának róm. kat. Tanulói számára

Budapest, 1950
Erkölcsteológia, Hittankönyv

Katolikus keresztény hittan. A gimnáziumok I. osztályának róm. kat. tanulói számára

Budapest, 1951
Hittankönyv

Katolikus naptár az 1947. évre

Budapest, 1947
Művészet - Kultúra

Kérdezzük meg a Szentírást. Bibliás katekizmus

Budapest, 1980
Hittankönyv

A keresztelés és a bérmálás szertartásának rendje. Római Rituálé

Fordító: Erdő Péter
Budapest, 2011
Liturgia - Zene

KBART