Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Az üdvösség története. Hittankönyv az általános iskolák VI. osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1962
Hittankönyv

Az üdvösség története. Hittankönyv az általános iskolák VI. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1960
Hittankönyv

A váradi regestrum. Értelmezi Kandra Kabos

Budapest, 1898
Egyháztörténelem, Történelem

Vasárnapi és ünnepi evangeliumok rövid magyarázatokkal

Budapest, 1917
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Vasárnapi kenyerünk „C” év

Budapest, 1985
Lelkiségi irodalom

A II. Vatikáni Egyetemes Zsinat rendelkezései a szent liturgiáról

Budapest, 1964
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

A II. Vatikáni Zsinat határozata a keresztény egységretörekvésről

Budapest, 1967
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat határozata a papi szolgálatról és életről

Budapest, 1969
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat vallásszabadságról szóló nyilatkozata

Budapest, 1966
Egyházi dokumentum

A vegyes házasságok

Budapest, 1904
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

VII. évi jelentés a József Ágost Ő Cs. és Kir. fensége védnöksége alatt álló kath. tanonczokat védő egyesület működéséről

Budapest, 1900
Egyháztörténelem

A világi személyek lelkipásztori tevékenységének szabályzata

Budapest, 1986
Egyházi dokumentum

Zichy Nándor Gróf születése 80 éves jubileumára az Országos Katholikus Szövetség országos díszgyűlésnek jegyzőkönyve

Budapest, 1909
Egyháztörténelem

Zsoltároskönyv

Fordító: Farkasfalvy Dénes
Budapest, 2006
Világirodalom

KBART