Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Beran Ferenc: A lelki élet teológiája

Budapest, 2016
Egyéb teológia

Beran Ferenc: Előttünk járnak. Vallomások a lelkipásztori élet küzdelmeiről és szépségeiről

Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Beran Ferenc: Isten lábnyomai Angyalföldön

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Beran Ferenc: Isten titkai Szűz Mária életében

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Beran Ferenc : Húsvét - Pünkösd. Elmélkedések a napi Evangéliumról

Budapest, 2021

Beran Ferenc - Lenhardt Vilmos: Az egyház társadalmi tanítása

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Beran Ferenc - Lenhardt Vilmos: Az ember útja. Az Egyház társadalmi tanítása

Budapest, 2017
Jog - Társadalomtudomány

Beran Ferenc - Lenhardt Vilmos: Az ember útja. Az Egyház társadalmi tanítása. Harmadik, bővített kiadás

Budapest, 2021

Beran Ferenc (szerk.): A közjó. Az egyház társadalmi tanításában

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány

Bergson, Henri: Az erkölcs és a vallás két forrása

Fordító: Dienes Valéria
Budapest, 2002
Filozófia

Bernanos, Georges: A sátán árnyékában

Fordító: Just Béla
Budapest, 1985
Világirodalom

Bernolák Éva: A sziklára épült egyház. Egyáztörténelem. Hittankönyv az általános iskolák 6. osztálya számára

Budapest, 2016
Egyháztörténelem, Hittankönyv

Berta Ferenc - Hevensei János (szerk.): Új evangelizálás és Jézus szíve-kultusz. XII. Pius pápa Haurietis aquas kezdetű apostoli körlevele Jézus Szentséges tiszteletéről

Fordító: Hevenesi János et al.
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

Bertalan Vince: A római katholikus népoktatási intézetek szervezete és közigazgatása

Budapest, 1901
Jog - Társadalomtudomány

Bertalan Vince: Számolási gyakorlókönyv a katholikus népiskolák II. osztálya számára 1. rész. Az 1-től 100-ig terjedő számkörben

Budapest, 1911
Tankönyv

Bertalan Vince: Számolási gyakorlókönyv a katholikus népiskolák III. osztálya számára 2. rész. Az 1-től 1000-ig terjedő számkörben

Budapest, 1911
Tankönyv

Bertalan Vince: Számolási gyakorlókönyv a katholikus népiskolák III. osztálya számára 2. rész. Az 1-től 1000-ig terjedő számkörben (9. kiadás)

Budapest, 1918
Tankönyv

Bertalan Vince: Számolási gyakorlókönyv a katholikus népiskolák IV. osztálya számára 3. rész. Az 1000-en felüli számkörben

Budapest, 1911
Tankönyv

Berthe, P.: Jézus Krisztus élete, szenvedése, győzelme

Fordító: Szeghy Ernő
Budapest, 1906
Egyéb teológia

Bertrand, Louis: Sanguis Martyrum

Fordító: Petrich Béla
Budapest, 1933
Világirodalom

Berzeviczy Klára - Jónácsik László - Lőkös Péter - Sarbak Gábor (szerk.): Ad fontes. Ünnepi kötet Vizkelety András 80. születésnapjára

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Történelem, Világirodalom

Bilinszky Lajos: Poétika, retorika és olvasókönyv. A tanító és tanítónőképző intézetek harmadik osztályának

Budapest, 1911
Tankönyv

Bilinszky Lajos: Poétika, retorika és olvasókönyv. A tanító és tanítónőképző intézetek második osztályának

Budapest, 1910
Tankönyv

Bilinszky Lajos: Rendszeres magyar nyelvtan és stilisztika olvasókönyvvel. A tanító- és tanítónőképző intézetek I. osztályának

Budapest, 1909
Magyar irodalom

Bilkei Ferenc: A család könyve. Az evangélium, jámbor embereknek, tudód orvosok, tapasztalt nevelők útmutatásai a szép életre

Budapest, 1922
Lelkiségi irodalom

Bindes Ferenc: Üdvösségünk története I. Isten népe

Budapest, 1991
Hittankönyv

Bindes Ferenc: Válaszol az úr

Budapest, 1989
Hittankönyv

Birher Nándor: Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni jogszabályok ellenében?

Budapest, 2000
Jog - Társadalomtudomány

Birkás Géza: A francia irodalom története. A legrégibb időktől napjainkig

Budapest, 1927

Biró Béla: Műalkotások könyve II. A középiskolák V-VI. osztálya számára

Budapest, 1934
Művészet - Kultúra, Tankönyv

Bíró Bence et al. (szerk.): A magyar múltat kutatni, írni és láttatni - ez által szolgálni a hazát. Tisztelgő kötet J. Újváry Zsuzsanna 25. pázmányos oktatói éve előtt

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Történelem

Bíró Vencel: Karácsonyi János emlékezete

Budapest, 1943
Életrajz

Bittsánszky Géza et al.: Közgazdaságtani bevezetés

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Blaskó Mária: A titok gyermekei

Budapest, 1943

Blaskó Mária: Édesanyám. Szűz Mária élete szépirodalmi feldolgozásban az ifjúság számára

Budapest, 1928
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Blaskó Mária: Imádság és élet. Imák és tanítások hajadonok számára

Budapest, 1923
Lelkiségi irodalom

Blaskó Mária: Király sarj. Elbeszélés Szent József korában

Budapest, 1929
Magyar irodalom

Blaskó Mária: Pityu

Budapest, 1918
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Blaskó Mária: Tövisek közt. Ifjúsági regény serdülő leányoknak

Budapest, 1914
Magyar irodalom

Blaskó Mária (szerk.): Ünnepeljen minden szív!. Vezérkönyv a Szentév ünnepségeire - Színdarabok, szavalókorusok és szavalatok vallásos ünnepélyekre

Budapest, 1933
Magyar irodalom

Blazovich Jákó: A nagy Szfinx. Újkori emberarcok

Budapest, 1936
Filozófia

Blazsek Andrea: Ének-zene A szakrális zene tanítása. Tanári segédkönyv 1-4. osztály

Budapest, 2019
Liturgia - Zene, Tankönyv

Blazsek Andrea - Heim László: Ének-zene. A szakrális zene tanítása. Tanári segédkönyv 5-8. osztály

Budapest, 2013
Liturgia - Zene, Tankönyv

Blosius, Ludovicus: A lélek tükre

Fordító: Szigeti Kerény
Budapest, 2002
Egyéb teológia

Boda László: A sátán. A nagy Kísértő a teológia, az élet és az irodalom szembesítésében

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom, Magyar irodalom

Boda László: Erkölcsteológia 2. Isten országa közöttünk

Budapest, 2000
Erkölcsteológia, Tankönyv

Boda László: Erkölcsteológia 3. A keresztény vallásosság

Budapest, 1998
Erkölcsteológia, Tankönyv

Boda László: Erkölcsteológia IV. Emberré lenni vagy birtokolni? A tulajdonnal, a személyi kibontakozással és a nemiséggel kapcsolatos keresztény felelősség

Budapest, 2001
Erkölcsteológia

Boda László: Hitünk önvédelme. Mai kérdések - Mai válaszok

Budapest, 2013
Egyéb teológia

Boda László: Kimondatlan jelenlét. Válogatott versek, esszék

Budapest, 2014
Magyar irodalom

KBART