Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

A Szentmise állandó részei. A külföldi magyaroknak

Budapest, 1995
Liturgia - Zene

A Szentmise miseájtatosságok az egyházi misekönyv alapján. A kath. Magyar közönség használatára

Budapest, 1912
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai - a szentek miseolvasmányai

Budapest, 2001
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai a különféle szükségletekben és a votív (megemlékező) misékben

Budapest, 2004
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai a Mária-misék gyűjteményéhez

Budapest, 2007
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai gyászmisékhez

Budapest, 2016
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai hétköznapokra 1.

Budapest, 1997
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai hétköznapokra 2.

Budapest, 1998
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai. „A” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre

Budapest, 1989
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai. „B” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre

Budapest, 1991
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai. „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre

Budapest, 1991
Liturgia - Zene

A Szentmise rendje nyolc nyelven

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

Szentségek egyessége. Imakönyv halottaink segítésére és az élők vigasztalására

Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Szeretet az Isten

Budapest, 1991
Hittankönyv

Szertartástan. Az általános iskolák V. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1962
Hittankönyv

A szerzetesi intézmények közötti együttműködés a képzésben (Rendelkezés)

Fordító: Csík Krisztina - Várnai Jakab
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

A szolgálati papság. II. Általános püspöki szinódus okmányai

Budapest, 1972
Egyházi dokumentum

Szt. István vagy a kereszténység győzedelme. Korrajz a magyar ősidőkből

Budapest, 1857
Magyar irodalom

Tanításterv és utasítások az elemi népiskolák római kath. vallástanítása részére

Budapest, 1907
Egyházi dokumentum

Tanításterv és utasítások. A tanító- és tanítónőképzők katholikus vallástanitására

Budapest, 1907
Egyházi dokumentum

Tanulmányok Aquinói Szent Tamás bölcsészetéről. II.

Budapest, 1884
Egyéb teológia, Filozófia

Tartalomjegyzék Cantu Caesar világtörténelméhez

Budapest, 1881
Történelem

Temetési szertartáskönyv

Budapest, 2018
Liturgia - Zene

Temetési Szertartáskönyv Lovari nyelven

Fordító: Vesho-Farkas Zoltán et al.
Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

Templomi Énekrend. Az 1962. évre

Budapest, 1962
Liturgia - Zene

Templomi énekrend. Az 1967. évre

Budapest, 1966
Liturgia - Zene

Templomi énekrend. Az 1973. évre

Budapest, 1972
Liturgia - Zene

Tiszta férfiúság az egyetemeken. Előadások a szexuális kérdésről az egyetemi ifjúság számára

Budapest, 1943
Család - Párkapcsolat, Erkölcsteológia

Új magyar misekönyv. Miseszövegek az egyházi év napjaira és a szentek ünnepeire

Budapest, 1969
Liturgia - Zene

Újabb szentek miseolvasmányai. A Római Misekönyv harmadik hivatalos kiadásához

Budapest, 2006
Liturgia - Zene

Újabb szentek Miseszövegei 1. Oltárkönyv

Budapest, 2006
Liturgia - Zene

Újabb szentek miseszövegei 2. Szédeszkönyv

Budapest, 2006
Liturgia - Zene

Újszövetségi Szentírás 2. Szent Pál apostol levelei, Katolikus levelek, Jelenések könyve

Budapest, 1957
Biblia - Biblikum

Újszövetségi Szentírás a Vulgáta szerint

Fordító: Káldi György S. J.
Budapest, 1928
Biblia - Biblikum

Újszövetségi Szentírás a Vulgáta szerint. Káldi György S.J. fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta a Szent István-Társulat Szentírás-bizottsága

Budapest, 1950
Biblia - Biblikum

Az Unio Cleri Pro Missionibus IX. évkönyve 1934.

Budapest, 1935
Ismeretterjesztés

Az Úr Jézus Krisztus négy evangéliuma és az Apostolok cselekedetei. A Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szövegre Káldi György fordítása nyomán rövid jegyzetekkel átdolgozva

Budapest, 1904
Biblia - Biblikum

Utasítás a kath. népiskolai és ifjusági könyvtárak könyvjegyzékének kezeléséhez

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés

Utmutató a katholikus háziasszonyok szövetségéhez

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány

Útmutató egyházi kifejezések helyesírásához

Budapest, 2006
Lexikon - Szótár

Az üdvösség története. Függelék. Kis magyar uzuális

Budapest, 1976
Hittankönyv

Az üdvösség története. Hittankönyv az általános iskolák VI. osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1962
Hittankönyv

A váradi regestrum. Értelmezi Kandra Kabos

Budapest, 1898
Egyháztörténelem, Történelem

Varietates Legitimae. A római liturgia és az inulturáció. Negyedik instrukció a Második Vatinkáni Zsinat szent liturgiáról szóló rendelkezésének megfelelő végrehajtásáról

Budapest, 2003
Egyházi dokumentum

Vasárnapi és ünnepi evangeliumok rövid magyarázatokkal

Budapest, 1917
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Vasárnapi kenyerünk „C” év

Budapest, 1985
Lelkiségi irodalom

A vegyes házasságok

Budapest, 1904
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

VI. Pál pápa Evangeli nuntiandi - az Evangélium hirdetése - kezdetű buzdítása a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez az evangelizációról a mai világban

Budapest, 2012
Egyházi dokumentum

VII. évi jelentés a József Ágost Ő Cs. és Kir. fensége védnöksége alatt álló kath. tanonczokat védő egyesület működéséről

Budapest, 1900
Egyháztörténelem

A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Budapest, 1995
Egyházi dokumentum

KBART