Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Elemi népiskolai értesítő-könyvecske

Budapest, 1913
Tankönyv

Elmélkedések, imák és kegyhelyek

Budapest, 1998
Lelkiségi irodalom

Emeljük föl szívünket! Görögkatolikus imakönyv

Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Emeljük föl szívünket! Görögkatolikus imakönyv [1958-as kiadás]

Budapest, 1958
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Emeljük föl szívünket! Görögkatolikus imakönyv [1967-es kiadás]

Budapest, 1967
Lelkiségi irodalom

Emlékezet és kiengesztelődés. Az Egyház és a múlt bűnei. A nemzetközi Teológia Bizottság dokumentuma

Fordító: Somorjai Gabi
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum

Erkölcstan. A középiskolák felsőbb osztályai számára

Budapest, 1906
Tankönyv

Erkölcstan. A középiskolák fölsőbb osztályai számára

Budapest, 1899
Tankönyv

Értesítő a Váczi Központi és Egyházmegyei Oltáregyesület 1902. május 11-től 1904. aug. 31-ig terjedő működéséről

Budapest, 1904
Történelem

Értetek adatik. Első gyónásra és szentáldozásra felkészítő kateketikai segédanyag. Szentségek felvételének éve

Budapest, 2019

Értetek adatik. Első gyónásra és szentáldozásra felkészítő munkafüzet. Szentségek felvételének éve

Budapest, 2020

Fabiola, vagy a katakombák egyháza. A magyar ifjúság számára átdolgozott új kiadás

Budapest, 1925
Gyermek - ifjúsági irodalom, Világirodalom

Fatima üzenete. A harmadik titok dokumentumai és a Hittani Kongregáció kommentárja

Fordító: Diós István
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

Felelősségünk a teremtett világért. „Minden általa és érte teremtetett…”

Budapest, 2008
Egyházi dokumentum

Folia Theologica et canonica. Faculty of Theology of the Pázmány Péter Catholic University

Budapest, 2016
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Görögkatholikus Egyházi szerkönyv

Budapest, 1964
Liturgia - Zene

Görögkatolikus kis Biblia. Rövid egyháztörténettel és szartartástannal az általános iskolák 3-4. osztályának görög katolikus tanulói számára

Budapest, 1950
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

Görögkatolikus kis katekizmus. Az általános iskolák III-IV. osztályának görög katolikus tanulói számára

Budapest, 1950
Hittankönyv

Görögkatolikus kis képes Biblia. Az általános iskolák I-II. osztályának görög katolikus tanulói számára

Budapest, 1950
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

Görögkatolikus szertartástan. Az általános iskolák V. osztályának görögkatolikus tanulói számára

Budapest, 1958
Hittankönyv

Görökatolikus szertartástan. Az általános iskolák 5. osztályának görögkatolikus tanulói számára

Budapest, 1958
Hittankönyv

Harsányi Lajos összes versei

Budapest, 1943
Magyar irodalom

Határozat a keleti katolikus egyházakról

Budapest, 1968
Egyházi dokumentum

Határozat a papság képzéséről. II. Vatikáni Egyetemes Zsinat

Budapest, 1968
Egyházi dokumentum

Határozat a Püspökök pásztori tisztségéről az Egyházban

Budapest, 1968
Egyházi dokumentum

Helyi tanításterv és utasítások a Budapest szék.-főv. népiskolák római kath. vallástanítása részére

Budapest, 1909
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

Himnuszok könyve. A keresztény himnuszköltészet remekei latinul és magyarul

Fordító: Sík Sándor
Budapest, 1943
Magyar irodalom, Világirodalom

Hit- és erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák 7-8. Osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1964
Lelkiségi irodalom

Hittani rendelkezés az Isteni kinyilatkoztatásról

Budapest, 1968
Egyházi dokumentum

Homiletikai direktórium

Fordító: Diós István
Budapest, 2016
Egyházi dokumentum

Igazságosság a világban

Budapest, 1972
Egyházi dokumentum

II. János Pál pápa Pastores Gregis kezdetű szinodus utáni apostoli buzdítása a püspökről, aki Jézus Krisztus evangéliumának szolgája, hogy a világ remélni tudjon

Fordító: Diós István
Budapest, 2004
Egyházi dokumentum

Imák és énekek az ifjúság használatára

Budapest, 1906
Lelkiségi irodalom

Immaculata. A Szent-István-Társulat Tudományos és Irod. Osztálya által a Boldogságos Szűz Szeplőtelen fogantatásáról szóló hitczikkely kihirdetésének félszázados jubileuma alkalmából 1904. deczember hó 1-én rendezett ünnepély Emlékkönyve

Budapest, 1904
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Initio non erat nisi gratia. Ünnepi kötet Dr. Erdő Péter tiszteletére 60. születésnapja alkalmából

Budapest, 2012
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Irányelvek a cigánypasztorációban

Fordító: Forró József
Budapest, 2006
Egyházi dokumentum

Irányelvek a pszichológia használatáról a növendékek felvételében és a papnevelésben

Fordító: Szabó József
Budapest, 2009
Egyházi dokumentum

Irányelvek az egyház társadalmi tanításának tanulmányozásához és oktatásához a papképzésben. A Katolikus Nevelési Kongregáció nyilatkozata

Fordító: Csepregi Katalin
Budapest, 1992
Egyházi dokumentum

Isten gyermeke vagyok. Ima- és énekeskönyv gyermekeknek

Budapest, 2018
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Isten szolgája, Meszlényi Zoltán Lajos püspök életrajza

Budapest, 2009
Életrajz

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról

Buda, 1855
Egyházi dokumentum

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Latin nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Német nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Szerb nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Szlovák nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

Jelentés a Paulai Szent-Vincze-Egyesület Budapest-Józsefvárosi értekezletének első évi működéséről. 1899

Budapest, 1900
Történelem

Jézus Krisztusnak és egyházának története. Hittankönyv az általános iskolák VI. osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1954
Hittankönyv

Joghallgatók egyetemi tanácsadója. A katonai teendők pontos ismertetésével

Budapest, 1905
Jog - Társadalomtudomány

Joghallgatók egyetemi tanácsadója. A katonai teendők pontos ismertetésével, a Budapesti és a Kolozsvári Kir. Magy. Tudomány-Egyetemre az 1906/7. tanévre

Budapest, 1906
Jog - Társadalomtudomány

Katechismus pre Pociatocnikov

Budapest, 1900
Idegen nyelvű irodalom

KBART