Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Vanyó László (szerk.): Vértanuakták és szenvedéstörténetek

Fordító: Vanyó László et al.
Budapest, 1984
Patrisztika

Vanyó Tihamér: A plébániatörténetírás módszertana

Budapest, 1941
Ismeretterjesztés

Váradi Béla: Pály Ede rendes tag emlékezete

Budapest, 1937
Életrajz, Ismeretterjesztés

Váradi József: Az emberért vívott harc neveléstudományi következményei. Székfoglaló értekezésül felolvasta a Szent István Akadémia I. osztályának 1937 május 7-én tartott ülésén

Budapest, 1939
Ismeretterjesztés

Várady L. Árpád: Lonovics József római küldetése

Budapest, 1924
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Varela, Rouco et al.: Folia Canonica. Review of Eastern and Western Canon Law

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: A jog mint folyamat

Budapest, 2005
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Varga Csaba: A jogi gondolkodás paradigmái

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Codification as a socio-historical Phenomenon

Fordító: Esztenyi Sándor et al.
Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Comparative Legal Cultures

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egyesülés perspektívájában. Magyar körkép európai uniós összefüggésében

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: The Paradigms of Legal Thinking

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: The place of Law in Lukács world concept

Fordító: Petrányi Judit -Esztenyi Sándor - Varga Csaba
Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Theory of Law. Norm, logic, system, doctrine & technique in legal processes, with appendix on European law

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Theory of the judicial Process. The Establishment of Facts

Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Útkeresés. Kísérletek - kéziratban

Budapest, 2001
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba (szerk.): A jog társadalomelmélete felé

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Varga Csaba (szerk.): Alkotmányelmélet és európai integráció

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba (szerk.): Die schule von Szeged

Budapest, 2006
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Open access

Varga Csaba (szerk.): Jog és antropológia

Fordító: H. Szilágyi István et al.
Budapest, 2005
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba (szerk.): Skandináv jogi realizmus

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Varga Lajos, S.E.R. - Boros István - Takács László (szerk.): Aut lego vel scribo. IV. Sriptorium konferencia

Budapest, 2023
Ismeretterjesztés, Open access

Varga László: A megtört ostya és a megtört ember. Elmer István beszélgetése Varga László kaposvári megyéspüspökkel

Budapest, 2018
Életrajz

Vargha Damján: A magyar iskolai helyesírás szabályai szójegyzékkel

Budapest, 1903
Ismeretterjesztés

Vargha Damján: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. Kódexirodalmi tanulmány, felolvasta 1923. évi február hó 6-án

Budapest, 1923
Ismeretterjesztés

Vargha Damján: Seuse Henrik Amand a magyar kódexirodalomban. Székfoglaló értekezés

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés

Vargha Damján: Szent Imre problémák

Budapest, 1931
Történelem

Vargha Damján (szerk.): Szent Imre-Emlékkönyv. Születésének kilencszázados jubileumára

Budapest, 1907
Életrajz, Magyar irodalom

Vargha Dezső: A kereszténység jogi helyzete a Római Birodalomban

Budapest, 1901
Ismeretterjesztés

Vargha Dezső: Egyháztörténelem. Iskolai használatra

Budapest, 1900
Egyháztörténelem

Vargha Dezső (összeáll.): Képek a nagy egyházatyák korából II. rész

Budapest, 1917
Egyháztörténelem

Varillon, Francois: Isten alázata és szenvedése

Fordító: Szabó Ferenc
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Varjas Győző: Találkozás Jézussal. Ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára

Budapest, 1973
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Várszegi Asztrik: A hely szerelmese. Elmer István beszélgetése Várszegi Asztrik püspök pannonhalmi főapáttal

Budapest, 2010
Életrajz

Vas Gereben: Nagy idők, nagy emberek. Magyar korrajz

Budapest, 1927
Magyar irodalom

Vasadi Péter: Kenyeret adtál… Prózai Írások

Budapest, 2009
Magyar irodalom

Vass József: Magyarok vigasztalása

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Vass Károly (szerk.): Magyar polgári törvénykezési jog

Budapest, 1906
Jog - Társadalomtudomány

Vaszary Kolos: A várnai csata

Pest, 1864
Történelem

Váth János: Szent László népe

Budapest, 1936
Magyar irodalom

Vauel, Clément: Az álomgép

Fordító: Kertész Kálmán
Budapest, 1911
Magyar irodalom, Világirodalom

Vécseyné Jankovich Luiza: Keressük a boldogságot. Regény

Budapest, 1915
Magyar irodalom

Vékey Károly: Horatius. Szemelvények Q. Horatius Flaccus műveiből. A gimnázium és leánygimnázium számára

Budapest, 1942
Tankönyv, Világirodalom

Velics László: Vándorelőadásaim az egyházi művészetről

Budapest, 1912
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Verbényi István: Ministránsok kézikönyve

Budapest, 2016
Liturgia - Zene

Verbényi István - Arató Miklós Orbán (szerk.): Liturgikus lexikon

Budapest, 2001
Kézikönyv, Lexikon - Szótár, Liturgia - Zene

Verbényi István (szerk.): Psallite sapienter. A 80 éves Béres György köszöntése

Budapest, 2008
Liturgia - Zene

Veremund Zoltán: Mi az ember?. Theodor Haecker

Budapest, 1940
Filozófia

Veres András: A Katolikus Egyház és az állam kapcsolata Magyarországon

Budapest, 2005
Egyháztörténelem

KBART