Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Vargha Damján: A magyar iskolai helyesírás szabályai szójegyzékkel

Budapest, 1903
Ismeretterjesztés

Vargha Damján: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. Kódexirodalmi tanulmány, felolvasta 1923. évi február hó 6-án

Budapest, 1923
Ismeretterjesztés

Vargha Damján: Seuse Henrik Amand a magyar kódexirodalomban. Székfoglaló értekezés

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés

Vargha Damján: Szent Imre problémák

Budapest, 1931
Történelem

Vargha Damján (szerk.): Szent Imre-Emlékkönyv. Születésének kilencszázados jubileumára

Budapest, 1907
Életrajz, Magyar irodalom

Vargha Dezső: A kereszténység jogi helyzete a Római Birodalomban

Budapest, 1901
Ismeretterjesztés

Vargha Dezső: Egyháztörténelem. Iskolai használatra

Budapest, 1900
Egyháztörténelem

Vargha Dezső (összeáll.): Képek a nagy egyházatyák korából II. rész

Budapest, 1917
Egyháztörténelem

Varillon, Francois: Isten alázata és szenvedése

Fordító: Szabó Ferenc
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Varjas Győző: Találkozás Jézussal. Ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára

Budapest, 1973
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Várszegi Asztrik: A hely szerelmese. Elmer István beszélgetése Várszegi Asztrik püspök pannonhalmi főapáttal

Budapest, 2010
Életrajz

Vas Gereben: Nagy idők, nagy emberek. Magyar korrajz

Budapest, 1927
Magyar irodalom

Vasadi Péter: Kenyeret adtál… Prózai Írások

Budapest, 2009
Magyar irodalom

Vass József: Magyarok vigasztalása

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Vass Károly (szerk.): Magyar polgári törvénykezési jog

Budapest, 1906
Jog - Társadalomtudomány

Vaszary Kolos: A várnai csata

Pest, 1864
Történelem

Váth János: Szent László népe

Budapest, 1936
Magyar irodalom

Vauel, Clément: Az álomgép

Fordító: Kertész Kálmán
Budapest, 1911
Magyar irodalom, Világirodalom

Vécseyné Jankovich Luiza: Keressük a boldogságot. Regény

Budapest, 1915
Magyar irodalom

Vékey Károly: Horatius. Szemelvények Q. Horatius Flaccus műveiből. A gimnázium és leánygimnázium számára

Budapest, 1942
Tankönyv, Világirodalom

Velics László: Vándorelőadásaim az egyházi művészetről

Budapest, 1912
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Verbényi István: Ministránsok kézikönyve

Budapest, 2016
Liturgia - Zene

Verbényi István - Arató Miklós Orbán (szerk.): Liturgikus lexikon

Budapest, 2001
Kézikönyv, Lexikon - Szótár, Liturgia - Zene

Verbényi István (szerk.): Psallite sapienter. A 80 éves Béres György köszöntése

Budapest, 2008
Liturgia - Zene

Veremund Zoltán: Mi az ember?. Theodor Haecker

Budapest, 1940
Filozófia

Veres András: A Katolikus Egyház és az állam kapcsolata Magyarországon

Budapest, 2005
Egyháztörténelem

Veres András: Elvitte őt Jézushoz. Elmer István beszélgetése Veres András szombathelyi megyéspüspökkel

Budapest, 2009
Életrajz

Veress Endre: Akták és levelek. Erdély- és Magyarország Moldovával és Havaslaföldével való viszonyához. Első kötet 1468-1540

Budapest, 1914
Idegen nyelvű irodalom, Történelem

Veress Endre: Báthory István lengyel király udvari számadáskönyveinek Magyar- és Erdélyországi adalékai 1576-1586

Budapest, 1918
Történelem

Veress, Andreas: Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia. 1. vol., 1468 - 1540

Budapest, 1914
Történelem

Verlinde atya, Joseph-Marie: A tiltott tapasztalat. Az asramtól a monostorig

Fordító: Karsai Nóra
Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Vető Miklós: Budapesttől Párizsig (1936-1957). És a következő hatvan év

Fordító: Vető István
Budapest, 2022
Életrajz, Filozófia

Vető Miklós: Isten és ember. Filozófiai tanulmányok

Budapest, 2021
Filozófia

Veuillot Lajos: Roma és Loretto 2.

Fordító: Gyurits Antal
Budapest, 1851
Művészet - Kultúra, Történelem

VI. Pál pápa: VI. Pál körlevele a népek fejlődésének támogatásáról. Populorum Progressio magyar fordításban

Budapest, 1969
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

Vidor Miklós: Fiúk és apák

Budapest, 2002
Magyar irodalom

Vigyázó Gabriella - Gyorgyovich Miklós (szerk.): A Biblia válaszol

Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Vigyázó Gabriella (szerk.): Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!. Imák Medjugorjéból

Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom

Vincze József: Szent Ferenc és társainak legendája. Szemelvények az Ehrenfeld-kódexből

Budapest, 1907
Magyar irodalom, Történelem

Vincze József (szerk.): Szent Barlám és Jozafát, Szent Elek legendái. Szemelvények a Kazinczy-kódexből

Budapest, 1906
Egyházi dokumentum

Vincze Krisztián: Antropológiai és vallásfilozófiai megfontolások

Budapest, 2020
Filozófia

Vincze Krisztián (szerk.): A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei VII.

Budapest, 2022
Egyéb teológia, Filozófia

Vincze Krisztián (szerk.): Ars longa vita brevis. A hetvenéves Rokay Zoltán köszöntése

Budapest, 2017
Egyéb teológia, Filozófia

Visegrády Antal: A magyar jogi kultúra az uniós tagállamok jogi kultúráinak rendszerében

Budapest, 2017
Jog - Társadalomtudomány

Vizkelety András: Fordítás vagy kommentár? A Biblikus költészet a kora-középkori német irodalomban

Budapest, 2011
Világirodalom

Volly István: Karácsonyi és Mária-énekek

Budapest, 1982
Liturgia - Zene

Vonier Ansgarius: A győzedelmes katolicizmus

Fordító: Szunyogh X. Ferenc
Budapest, 1941
Egyéb teológia

Waal Antal: XV. Benedek pápa

Budapest, 1916
Egyháztörténelem, Életrajz

Waigand József (szerk.): Belon Gellért emlékkönyv. Halálának 5. évfordulójára

Budapest, 1992
Egyháztörténelem

Waldmann György: Egyetemes történelem 1. Tanító- és tanítónőképzők számára - Ó és középkor

Budapest, 1906
Egyháztörténelem, Történelem

KBART