Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Wiseman Miklós: Fabiola vagy a katakombák egyháza I. kötet

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 1911
Magyar irodalom, Világirodalom

Wiseman Miklós: Fabiola vagy a katakombák egyháza II. kötet

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 1911
Magyar irodalom, Világirodalom

Wiseman Miklós: Fabiola vagy a katakombák egyháza III-IV. kötet

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 1911
Magyar irodalom, Világirodalom

Wiseman Miklós: Fabiola, vagy a katakombák egyháza

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 1897
Világirodalom

Wiseman, Nicolas: Fabiola. Regény a katakombák korából

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 2004
Világirodalom

Wodetzky József: A relativitástan csillagászati bizonyítékainak kritikája. Felolvasta 1922-ik évi december hó 15-én

Budapest, 1923
Ismeretterjesztés

Wodetzky József: A világegyetem szerkezete

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés

Wolkenberg Alajos: A béke útjain. Kilenc szentbeszéd

Budapest, 1917
Lelkiségi irodalom

Wolkenberg Alajos: A katholikus világmisszió könyve

Budapest, 1929
Egyháztörténelem

Wolkenberg Alajos: Az okkultizmus és spiritizmus multja és jelene

Budapest, 1922
Egyéb teológia

Wolkenberg Alajos: Katholikus imakönyv

Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Wolkenberg Alajos: Konferenciák a Miatyánkról. Az Országos Kath. Nővédő-Egyesület patronesszei és patronesszjelöltjeinek

Budapest, 1917
Egyéb teológia

Wolkenberg Alajos: Missziós előadások és szentbeszédek Vademecuma

Budapest, 1931
Lelkiségi irodalom

Wolkenberg Alajos: Teozófia és antropozófia. Ismertetése és bírálata

Budapest, 1922
Egyéb teológia, Filozófia

Wyrozumski, Jerzy (szerk.): Szent Adalbert élete. Szent Adalbert porosz legendája magyarul és latinul

Fordító: Petneki Noémi
Budapest, 2003
Életrajz

X…grófnő: Eszter 1. Eredeti irányregény két kötetben

Budapest, 1900
Magyar irodalom, Világirodalom

X…grófnő: Eszter 2. Eredeti irányregény két kötetben

Budapest, 1900
Magyar irodalom, Világirodalom

XII. Pius pápa: XII. Pius pápa "Divino afflante" kezdetű apostoli körlevele a Szentírásra vonatkozó tanulmányok időszerű ápolásáról

Budapest, 1948
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

Zalka János: Szentek élete 1.

Budapest, 1860
Életrajz

Zalka János: Szentek élete 2.

Budapest, 1860
Életrajz

Zalka János: Szentek élete. 1. rész

Budapest, 1860
Egyháztörténelem, Életrajz

Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Függelék: a törvények szövege

Budapest, 1904
Történelem

Zaymus Gyula: Báránykák. Két kis árvagyermek története

Budapest, 1938
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Zaymus Gyula: Elbeszélések

Budapest, 1966
Magyar irodalom

Zaymus Gyula: Hegynek visz az út. Regény

Budapest, 1943
Magyar irodalom

Zaymus Gyula: Üres fészket himbál a szél. Regény

Budapest, 1941
Magyar irodalom

Zelliger József: Magyar ábécéskönyv. Magyarország katholikus tót-tannyelvű népiskolái számára

Budapest, 1902
Tankönyv

Zelliger József: Magyar olvasókönyv. A tót tannyelvű katholikus népiskolák második osztályának

Budapest, 1902
Tankönyv

Zeman Jenő: Katholikus pap a modern társadalomban

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány

Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei

Fordító: Várnai Jakab
Budapest, 1995
Lelkiségi irodalom

Ziegenaus, Anton - Scheffczyk, Leo: A teremtés jövője Istenben. Eszkatológia

Budapest, 2008
Dogmatika, Kézikönyv

Zimándi P. István (szerk.): Naplójegyzetek Kodolányi Jánosról. 1952. szeptember-1969. december Kodolányi János és Zimándi Pius István levelezése

Budapest, 2017
Magyar irodalom

Zimándi Pius: Kódexirodalmunk és a társadalmi kérdések

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Zimmermann Jakab: Magyar nyelvtan kisebb tanulók használatára

Budapest, 1850
Tankönyv

Zlinszky János: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának kezdetei

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány, Kézikönyv

Zlinszky János: A római jog továbbélése. Áttekintő jegyzet

Budapest, 2005
Jog - Társadalomtudomány

Zlinszky János: A tizenkéttáblás törvény töredékei

Fordító: Zlinszky János
Budapest, 2016
Jog - Társadalomtudomány

Zlinszky János: A XII Táblától a 12 ponton át a magánjog új törvénykönyvéig. Válogatott Tanulmányok

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Zlinszky János: Az alkotmány értéktartalma és a mai politika. Előadások a Szent István Társulatnál XXII.

Budapest, 2005
Jog - Társadalomtudomány

Zlinszky János: Keresztény erkölcs és jogászi etika

Budapest, 2017
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Zlinszky János: Közéleti- és jogászi etika a gyakorlatban

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány

Zoltán Veremund: Szent Anzelm

Budapest, 1934
Életrajz

Zoltvány Irén: Erotika és irodalom

Budapest, 1924
Magyar irodalom, Világirodalom

Zombori István: Le relazioni diplomatiche tra l'Ungheria e la Santa Sede 1920-2000

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Zombori István (szerk.): Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolata 1920-2000

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Zubriczky Aladár: A Horváth József-féle Alapítvány története és tanulságai. A Budapesti Kir. Magy. Tudományegyetem Hittudományi Karának használatára

Budapest, 1913
Ismeretterjesztés, Történelem

Zubriczky Aladár: A Kereszténység lényege

Budapest, 1907
Lelkiségi irodalom

Zubriczky Aladár: Jézus élete és a vallás története

Budapest, 1923
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Zubriczky Aladár: Párhuzamok a kereszténység és más vallások között

Budapest, 1910
Egyéb teológia, Ismeretterjesztés

Zubriczky Aladár: Vasárnapok a Tátrában

Budapest, 1911
Lelkiségi irodalom

KBART