Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Zaymus Gyula: Üres fészket himbál a szél. Regény

Budapest, 1941
Magyar irodalom

Zelliger József: Magyar ábécéskönyv. Magyarország katholikus tót-tannyelvű népiskolái számára

Budapest, 1902
Tankönyv

Zelliger József: Magyar olvasókönyv. A tót tannyelvű katholikus népiskolák második osztályának

Budapest, 1902
Tankönyv

Zeman Jenő: Katholikus pap a modern társadalomban

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány

Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei

Fordító: Várnai Jakab
Budapest, 1995
Lelkiségi irodalom

Ziegenaus, Anton - Scheffczyk, Leo: A teremtés jövője Istenben. Eszkatológia

Budapest, 2008
Dogmatika, Kézikönyv

Zimándi P. István (szerk.): Naplójegyzetek Kodolányi Jánosról. 1952. szeptember-1969. december Kodolányi János és Zimándi Pius István levelezése

Budapest, 2017
Magyar irodalom

Zimándi Pius: Kódexirodalmunk és a társadalmi kérdések

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Zimmermann Jakab: Magyar nyelvtan kisebb tanulók használatára

Budapest, 1850
Tankönyv

Zlinszky János: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának kezdetei

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány, Kézikönyv

Zlinszky János: A római jog továbbélése. Áttekintő jegyzet

Budapest, 2005
Jog - Társadalomtudomány

Zlinszky János: A tizenkéttáblás törvény töredékei

Fordító: Zlinszky János
Budapest, 2016
Jog - Társadalomtudomány

Zlinszky János: A XII Táblától a 12 ponton át a magánjog új törvénykönyvéig. Válogatott Tanulmányok

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Zlinszky János: Az alkotmány értéktartalma és a mai politika. Előadások a Szent István Társulatnál XXII.

Budapest, 2005
Jog - Társadalomtudomány

Zlinszky János: Keresztény erkölcs és jogászi etika

Budapest, 2017
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Zlinszky János: Közéleti- és jogászi etika a gyakorlatban

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány

Zoltán Veremund: Szent Anzelm

Budapest, 1934
Életrajz

Zoltvány Irén: Erotika és irodalom

Budapest, 1924
Magyar irodalom, Világirodalom

Zombori István: Le relazioni diplomatiche tra l'Ungheria e la Santa Sede 1920-2000

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Zombori István (szerk.): Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolata 1920-2000

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Zubriczky Aladár: A Horváth József-féle Alapítvány története és tanulságai. A Budapesti Kir. Magy. Tudományegyetem Hittudományi Karának használatára

Budapest, 1913
Ismeretterjesztés, Történelem

Zubriczky Aladár: A Kereszténység lényege

Budapest, 1907
Lelkiségi irodalom

Zubriczky Aladár: Jézus élete és a vallás története

Budapest, 1923
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Zubriczky Aladár: Párhuzamok a kereszténység és más vallások között

Budapest, 1910
Egyéb teológia, Ismeretterjesztés

Zubriczky Aladár: Vasárnapok a Tátrában

Budapest, 1911

Zsidai Ágnes: A tiszta jogszociológia. Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Zsidai Ágnes: Jogbölcseleti torzó. Bibó István jogelméletének rekonstrukciója

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány

Zsigovits Béla: Családi fészek

Budapest, 1922
Család - Párkapcsolat

Zsigovits Béla: Örökszép természet. Vidám órák. Az élet sója

Budapest, 1916

Zsigovits Béla: Örökszép természet

Budapest, 1916

Zsigovits Béla: Vidám órák

Budapest, 1922

Zsihovics Ferenc (szerk.): Officium Divinum. Kalauz a keresztény katholikus magán és nyilvános isteni-szolgálatra

Budapest, 1865

Zsihovics Ferencz: Szentek élete. 2. rész

Budapest, 1863
Egyháztörténelem, Életrajz

Zsihovics Ferencz: Szentek élete. 3. rész

Budapest, 1867
Egyháztörténelem, Életrajz

Zsihovics Ferencz: Szentek élete. 4. rész

Budapest, 1868
Egyháztörténelem, Életrajz

Zsikó Gyula: Mesék

Budapest, 1947
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

„Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását”. Megonfontolások a katolikus-zsidó kapcsolatokat érintő teológiai kérdésekről a Nostra aetate 50. évfordulója alkalmából

Budapest, 2016
Egyházi dokumentum

„Krisztus bennetek a dicsőség reménye”. Az Eucharisztia az Egyház küldetésének csúcsa és forrása. Teológiai és lelkipásztori megfontolások az 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Cebu-Fülöp szigetek, 2016. január 24-31.

Budapest, 2015
Egyházi dokumentum

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szivének tisztelete a hitetlenek és bűnösök megtéritéseért

Pest, 1854
Lelkiségi irodalom

A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek

Fordító: Diós István
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum, Kézikönyv

A budapesti róm. kat. egyházközségek egyházi adójának Szabályzata

Budapest, 1947
Jog - Társadalomtudomány

A Foederatio Emericana Katolikus Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Szövetség alapszabályai

Budapest, 1933
Történelem

A gazdagodás útján. Üzzünk háziipart!

Budapest, 1908
Magyar irodalom

A gyóntató atyák vademecuma a házassági erkölcs néhány kérdésében

Fordító: Diós István
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

A házasságkötés szertartásának rendje

Budapest, 2006
Liturgia - Zene

A házasságra és a családi életre való felkészítés lelkipásztori irányelvei. Az olasz püspöki konferencia család- és életügyi bizottságának dokumentuma

Fordító: Domokos György
Budapest, 2013
Család - Párkapcsolat, Egyházi dokumentum

A hittani szent kongregáció nyilatkozata az egyházról szóló katolikus tanításnak néhány jelenkori tévedés elleni védelméről

Fordító: Miklós Béla
Budapest, 1973
Egyházi dokumentum

A hívek egyetemes könyörgése - Oratium fidelium

Budapest, 1966
Liturgia - Zene

A hívek egyetemes könyörgése - Oratium fidelium. 2. rész

Budapest, 1969
Liturgia - Zene

A II. Vatikáni Egyetemes Zsinat rendelkezései a szent liturgiáról

Budapest, 1964
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

KBART