Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

A Szent István Társulat naptára az 1912. évre

Budapest, 1912
Művészet - Kultúra

A Szentatya Magyarországon

Budapest, 1991
Egyháztörténelem, Történelem

A Szentírás és a krisztológia. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma

Fordító: Várnai Jakab
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

A szentmise állandó részei

Budapest, 1966
Liturgia - Zene

A Szentmise állandó részei. A külföldi magyaroknak

Budapest, 1995
Liturgia - Zene

A Szentmise miseájtatosságok az egyházi misekönyv alapján. A kath. Magyar közönség használatára

Budapest, 1912
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai - a szentek miseolvasmányai

Budapest, 2001
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai a különféle szükségletekben és a votív (megemlékező) misékben

Budapest, 2004
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai a Mária-misék gyűjteményéhez

Budapest, 2007
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai gyászmisékhez

Budapest, 2016
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai hétköznapokra 1.

Budapest, 1997
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai hétköznapokra 2.

Budapest, 1998
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai. „A” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre

Budapest, 1989
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai. „B” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre

Budapest, 1991
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai. „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre

Budapest, 1991
Liturgia - Zene

A Szentmise rendje nyolc nyelven

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

A szerzetesi intézmények közötti együttműködés a képzésben (Rendelkezés)

Fordító: Csík Krisztina - Várnai Jakab
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

A szolgálati papság. II. Általános püspöki szinódus okmányai

Budapest, 1972
Egyházi dokumentum

A váradi regestrum. Értelmezi Kandra Kabos

Budapest, 1898
Egyháztörténelem, Történelem

A vegyes házasságok

Budapest, 1904
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Budapest, 1995
Egyházi dokumentum

A világi személyek lelkipásztori tevékenységének szabályzata

Budapest, 1986
Egyházi dokumentum

A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Emlékkönyve

Budapest, 1938
Egyháztörténelem, Életrajz

A zsidó nép és szent iratai a keresztény bibliában

Fordító: Bojtor Attila et al.
Budapest, 2013
Egyházi dokumentum

Ádámtól Krisztusig I. Az Ószövetségi Szentírás útján

Budapest, 1965
Biblia - Biblikum

Ádámtól Krisztusig II. Az Ószövetségi Szentírás útján

Budapest, 1965
Biblia - Biblikum

Ájtatosság könyve. Imák és énekek a katholikus ifjúság számára

Budapest, 1912
Lelkiségi irodalom

Album Congressus XXXIV Eucharistici Internationalis. Budapest, 25-30 Maii 1938.

Budapest, 1938
Egyháztörténelem, Idegen nyelvű irodalom

Áldások könyve. A II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata alapján megújított, és II. János Pál pápa tekintélyével kiadott Római Rituále

Budapest, 2017
Liturgia - Zene

Almanach naptárral 1889. évre

Budapest, 1888
Egyházi dokumentum

Amit Isten egybekötött. Pápai megnyilatkozások a katolikus házasságról, 1880-1981 és a Magyar Püspöki Kar 1956. szept. 12-i körlevele az abortusz ellen

Budapest, 1986
Egyházi dokumentum

Aranka vagy az alázatosság diadala a kevélység fölött

Fordító: Gyurits Antal
Budapest, 1903
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Az állhatatosság ajándékáért. Papnövendékek kérdeznek a Szentatya válaszol

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Az Anyaszentegyház Istentisztelete. Az általános iskolák V. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1951
Hittankönyv, Liturgia - Zene

Az Aquinói Szent Tamás Társaság Értesítője. A társaság fennállásának ötvenedik éve alkalmából

Budapest, 1943
Egyháztörténelem

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa

Fordító: Dér Katalin - Horváth Pál
Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Kézikönyv, Pszichológia - Szociológia

Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége. Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága

Fordító: Kovács Gergely
Budapest, 2006
Egyházi dokumentum

Az egyszerűség útja. Ferences írások. Assisi Szent Ferenc írásai

Fordító: Balanyi György
Budapest, 1982
Lelkiségi irodalom, Világirodalom

Az életszentség, erények és csodák hírének bizonyítása 1. Isten szolgájához, mint az ifjúság lelkiatyjához intézett levelek

Budapest, 1947
Lelkiségi irodalom

Az emberi szexualitás jelentése és jelentősége. Segítő útmutatás a családban való neveléshez

Fordító: Kiss B. Zsolt
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve

Budapest, 1994
Kézikönyv

Az Esztergomi Főegyházmegyei Zsinat (1941. nov. 11-12.) határozatai

Budapest, 1942
Egyházi dokumentum

Az Eukarisztia éve. Kezdeményezések és javaslatok. Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció

Fordító: Diós István
Budapest, 2004
Egyházi dokumentum

Az evangélikus-római katolikus Közös Nyilatkozat a megigazulás tanításáról és ünnepélyes aláírásának dokumentumai

Fordító: Hafenscher Károly et al.
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum

Az ezer tó országból. Finn elbeszélések

Fordító: Bán Aladár
Budapest, 1903
Világirodalom

Az imaórák liturgiája 1. Advent, Karácsonyi idő

Budapest, 2014
Liturgia - Zene

Az imaórák liturgiája 2. Nagyböjt, Húsvéti szent háromnap, Húsvéti idő

Budapest, 2015
Liturgia - Zene

Az imaórák liturgiája 4. Évközi idő 18-34. Hét

Budapest, 2017
Liturgia - Zene

Az imaórák liturgiája III. évközi idő I-XVII. Hét

Budapest, 2016
Liturgia - Zene

Az Isteni Megváltó Leányainak nevezett Nővérek Kongregációjának szabályai

Budapest, 1926
Egyházi dokumentum, Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

KBART