Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

A magyarországi Katolikus Egyház urnatemetési szabályzata

Budapest, 1988
Egyházi dokumentum

A magyarországi katolikus egyházközségek igazgatási és adóztatási szabályzata

Budapest, 1934
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

A magyarországi latin és görög szertartású római katholikus népiskolák tanterve

Budapest, 1905
Egyházi dokumentum

A Magyarországi Latin- és Görög-szertartású Római Katholikus népiskolai ügyre vonatkozó s a Magyar Püspöki Kar által megállapított rendszabályok

Budapest, 1877
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

A Magyarországi Latin- és Görög-szertartásu Római Katholikus népiskolai ügyre vonatkozó s a Magyar Püspöki Kar által megállapított rendszabályok, tantervek, utasítások gyűjteménye

Budapest, 1877
Egyházi dokumentum, Egyháztörténelem

A Mária-Congregatio vezérkönyve

Budapest, 1902
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

A megváltás teológiájával kapcsolatos néhány kérdés. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma

Fordító: Vanyó László
Budapest, 1997
Egyházi dokumentum

A miseliturgia teljes megújítása. Az Apostoli Szentszék rendelkezései

Budapest, 1972
Egyházi dokumentum, Egyháztörténelem

A Neokatekumenális Út statútuma

Fordító: Szabó Tamás
Budapest, 2003
Egyházi dokumentum

A pap mint a plébániai közösség pásztora és vezetője. Instrukció. Klérus Kongregáció

Fordító: Diós István
Budapest, 2003
Egyházi dokumentum

A pap, az ige hirdetője, a szentségek kiszolgáltatója és a közösség vezetője a harmadik keresztény évezred távlatában

Fordító: Németh László
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

A papszentelés. A Pontificale Romanum szövege

Fordító: Hanauer Á. István
Budapest, 1920
Egyházi dokumentum

A Pauli Szent Vince Társaság kézikönyve. Franciából fordította A Budapesti Egyetemi Hallgatók Szent Vince Konferenciája

Budapest, 1909
Lelkiségi irodalom

A plébániai közösségek lelkipásztori konverziója az egyház evangelizáló küldetésének szolgálatában. Instrukció, 2020. július 20.

Fordító: Kéri Benedek Atanáz
Budapest, 2020
Egyházi dokumentumok

A Rigómezei ütközet. Szerb népdal a XIV. századból

Fordító: Margalits Ede
Budapest, 1898
Magyar irodalom, Világirodalom

A Római Martyrologium

Fordító: Diós István
Budapest, 2010
Életrajz

A római misekönyv általános rendelkezései

Budapest, 2009
Liturgia - Zene

A sydneyi Ifjúsági Világtalálkozó. XVI. Benedek pápa Sydneyben, a XXIII. Ifjúsági Világnap alkalmából

Fordító: Diós István
Budapest, 2008
Egyházi dokumentum

A Szent István Akadémia 1916. évi január hó 18-án tartott elnök- és főtitkárválasztó együttes ülésén elhangzott beszédek

Budapest, 1916
Ismeretterjesztés

A Szent István Akadémia tagajánlásai 1926

Budapest, 1926
Ismeretterjesztés

A Szent István Akadémia tagajánlásai 1939

Budapest, 1939
Ismeretterjesztés

A Szent István Akadémia tagajánlásai 1941

Budapest, 1941
Ismeretterjesztés

A Szent István Akadémia ügyrendje

Budapest, 1916
Ismeretterjesztés

A Szent István Társulat és Szent István Akadémia alapszabályai

Budapest, 1992
Ismeretterjesztés

A Szent István Társulat évkönyve 1879

Budapest, 1879
Egyháztörténelem

A Szent István Társulat naptára az 1912. évre

Budapest, 1912
Művészet - Kultúra

A Szentatya Magyarországon

Budapest, 1991
Egyháztörténelem, Történelem

A Szentírás és a krisztológia. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma

Fordító: Várnai Jakab
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

A szentmise állandó részei

Budapest, 1966
Liturgia - Zene

A Szentmise állandó részei. A külföldi magyaroknak

Budapest, 1995
Liturgia - Zene

A Szentmise miseájtatosságok az egyházi misekönyv alapján. A kath. Magyar közönség használatára

Budapest, 1912
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai - a szentek miseolvasmányai

Budapest, 2001
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai a különféle szükségletekben és a votív (megemlékező) misékben

Budapest, 2004
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai a Mária-misék gyűjteményéhez

Budapest, 2007
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai gyászmisékhez

Budapest, 2016
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai hétköznapokra 1.

Budapest, 1997
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai hétköznapokra 2.

Budapest, 1998
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai. „A” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre

Budapest, 1989
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai. „B” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre

Budapest, 1991
Liturgia - Zene

A szentmise olvasmányai. „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre

Budapest, 1991
Liturgia - Zene

A Szentmise rendje nyolc nyelven

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

A szerzetesi intézmények közötti együttműködés a képzésben (Rendelkezés)

Fordító: Csík Krisztina - Várnai Jakab
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

A szolgálati papság. II. Általános püspöki szinódus okmányai

Budapest, 1972
Egyházi dokumentum

A váradi regestrum. Értelmezi Kandra Kabos

Budapest, 1898
Egyháztörténelem, Történelem

A vegyes házasságok

Budapest, 1904
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Budapest, 1995
Egyházi dokumentum

A világi személyek lelkipásztori tevékenységének szabályzata

Budapest, 1986
Egyházi dokumentum

A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Emlékkönyve

Budapest, 1938
Egyháztörténelem, Életrajz

A zsidó nép és szent iratai a keresztény bibliában

Fordító: Bojtor Attila et al.
Budapest, 2013
Egyházi dokumentum

Ádámtól Krisztusig I. Az Ószövetségi Szentírás útján

Budapest, 1965
Biblia - Biblikum

KBART