Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Az Isteni Üdvözítő Nővéreinek szabályai. Salvator nővérek

Budapest, 1927
Egyházi dokumentum, Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 1.

Budapest, 1915
Biblia - Biblikum

Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 2.

Budapest, 1915
Biblia - Biblikum

Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 3.

Budapest, 1915
Biblia - Biblikum

Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 4.

Budapest, 1915
Biblia - Biblikum

Az Ó és Új Szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre. Káldi György fortítása nyomán, jegyzetekkel átdolgozva az Apostoli Szék jóváhagyásával

Eger, 1892
Biblia - Biblikum

Az Unio Cleri Pro Missionibus IX. évkönyve 1934.

Budapest, 1935
Ismeretterjesztés

Az Unio Cleri pro missionibus VI. évkönyve

Budapest, 1932
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Az Úr Jézus Krisztus négy evangéliuma és az Apostolok cselekedetei. A Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szövegre Káldi György fordítása nyomán rövid jegyzetekkel átdolgozva

Budapest, 1904
Biblia - Biblikum

Az üdvösség története. Függelék. Kis magyar uzuális

Budapest, 1976
Hittankönyv

Az üdvösség története. Hittankönyv az általános iskolák VI. osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1962
Hittankönyv

Babérlombok a hősök sírjára. Elmélkedések és imák a világháborúban elesett hősök hozzátartozóinak vigasztalására

Budapest, 1915
Lelkiségi irodalom

Betegellátó könyv. 5. kiadás

Budapest, 2022

Biografía del Siervo de Dios obispo Zoltán Lajos Meszlényi

Budapest, 2009

Bürgerliche Rechte und Pflichten

Budapest, 1904
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Canticum Novum (nyomtatott kotta). Az Orsz. M. Cecilia Társulat kántortanfolyamai részére. Előkészítő tanfolyam

Budapest, 1973
Liturgia - Zene

Collectio rituum ad instar appendicis ritualis Romani ad usum dioecesium et paroeciarum linguae Hungaricae

Budapest, 1961

Concordatary Law

Fordító: Szuromi Szabolcs
Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Családlexikon. A családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről

Fordító: Diós István
Budapest, 2012
Család - Párkapcsolat, Kézikönyv, Lexikon - Szótár

Demográfiai fejlődésfolyamatok, etikai és pasztorális szempontok. Instrumentum Laboris. Nyilatkozat a születések világméretű visszaeséséről az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 50. évfordulja alkalmából

Fordító: Váróczi Zsuzsa
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

Développement de la signification théologico-canonique du canon 605 á Laide des principes des canons 17 et 19 du cic 1983

Budapest, 2013
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Dignitas Connubii. Instrukció. Az egyházmegyei és egyházmegyeközi bíróságok által a házassági semmisségi ügyek elintézése során megtartandó szabályokról

Fordító: Csordás Eörs
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

Dodjite K' Meni

Budapest, 1962
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Dodjitek 'meni ... : Molitvenik i pismarica za krscansko-katolicki narod

Budapest, 1962
Lelkiségi irodalom

Dokumentum az emberi testvériségről a világ békéje és a békés emberi együttélés érdekében

Fordító: Diós István
Budapest, 2019
Egyházi dokumentum

dr. Simor János a Szent István Társulat fővédnökének e társulat nagygyűlésein mondott megnyitó beszédei

Budapest, 1886
Egyháztörténelem

Egri Elemi Katekizmus. Katolikus gyermekek számára

Budapest, 1905
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom

Egységes katolikus anyakönyvezési szabályzat

Budapest, 1988
Egyházi dokumentum

Éhezés a világban. Kihívás mindannyiunk számára: a szolidáris fejlődés

Fordító: Somorjai Ádám
Budapest, 2002
Egyházi dokumentum

Elementar Katechismus für katholische kinder

Budapest, 1904
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Elemi népiskolai értesítő-könyvecske

Budapest, 1913
Tankönyv

Elmélkedések, imák és kegyhelyek

Budapest, 1998
Lelkiségi irodalom

Emeljük föl szívünket! Görögkatolikus imakönyv [1967-es kiadás]

Budapest, 1967
Lelkiségi irodalom

Emeljük föl szívünket! Görögkatolikus imakönyv

Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Emeljük föl szívünket! Görögkatolikus imakönyv [1958-as kiadás]

Budapest, 1958
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Emlékezet és kiengesztelődés. Az Egyház és a múlt bűnei. A nemzetközi Teológia Bizottság dokumentuma

Fordító: Somorjai Gabi
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum

Éneklő Egyház. Orgonakíséretek 1.. Római katolikus népénektár

Budapest, 2003

Éneklő Egyház. Orgonakíséretek 2.. Római katolikus népénektár

Budapest, 2004

Erkölcstan. A középiskolák felsőbb osztályai számára

Budapest, 1906
Tankönyv

Erkölcstan. A középiskolák fölsőbb osztályai számára

Budapest, 1899
Tankönyv

Értesítő a Váczi Központi és Egyházmegyei Oltáregyesület 1902. május 11-től 1904. aug. 31-ig terjedő működéséről

Budapest, 1904
Történelem

Értetek adatik. Első gyónásra és szentáldozásra felkészítő kateketikai segédanyag. Szentségek felvételének éve

Budapest, 2019

Értetek adatik. Első gyónásra és szentáldozásra felkészítő munkafüzet. Szentségek felvételének éve

Budapest, 2020

Fabiola, vagy a katakombák egyháza. A magyar ifjúság számára átdolgozott új kiadás

Budapest, 1925
Gyermek - ifjúsági irodalom, Világirodalom

Fatima üzenete. A harmadik titok dokumentumai és a Hittani Kongregáció kommentárja

Fordító: Diós István
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

Felelősségünk a teremtett világért. „Minden általa és érte teremtetett…”

Budapest, 2008
Egyházi dokumentum

Folia Theologica et canonica. Faculty of Theology of the Pázmány Péter Catholic University

Budapest, 2016
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Görögkatholikus Egyházi szerkönyv

Budapest, 1964
Liturgia - Zene

Görögkatolikus kis Biblia. Rövid egyháztörténettel és szartartástannal az általános iskolák 3-4. osztályának görög katolikus tanulói számára

Budapest, 1950
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

Görögkatolikus kis katekizmus. Az általános iskolák III-IV. osztályának görög katolikus tanulói számára

Budapest, 1950
Hittankönyv

KBART