Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Ádámtól Krisztusig II. Az Ószövetségi Szentírás útján

Budapest, 1965
Biblia - Biblikum

Ájtatosság könyve. Imák és énekek a katholikus ifjúság számára

Budapest, 1912
Lelkiségi irodalom

Album Congressus XXXIV Eucharistici Internationalis. Budapest, 25-30 Maii 1938.

Budapest, 1938
Egyháztörténelem, Idegen nyelvű irodalom

Áldások könyve. A II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata alapján megújított, és II. János Pál pápa tekintélyével kiadott Római Rituále

Budapest, 2017
Liturgia - Zene

Almanach naptárral 1889. évre

Budapest, 1888
Egyházi dokumentum

Amit Isten egybekötött. Pápai megnyilatkozások a katolikus házasságról, 1880-1981 és a Magyar Püspöki Kar 1956. szept. 12-i körlevele az abortusz ellen

Budapest, 1986
Egyházi dokumentum

Aranka vagy az alázatosság diadala a kevélység fölött

Fordító: Gyurits Antal
Budapest, 1903
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Az állhatatosság ajándékáért. Papnövendékek kérdeznek a Szentatya válaszol

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Az Anyaszentegyház Istentisztelete. Az általános iskolák V. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1951
Hittankönyv, Liturgia - Zene

Az Aquinói Szent Tamás Társaság Értesítője. A társaság fennállásának ötvenedik éve alkalmából

Budapest, 1943
Egyháztörténelem

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa

Fordító: Dér Katalin - Horváth Pál
Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Kézikönyv, Pszichológia - Szociológia

Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége. Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága

Fordító: Kovács Gergely
Budapest, 2006
Egyházi dokumentum

Az egyszerűség útja. Ferences írások. Assisi Szent Ferenc írásai

Fordító: Balanyi György
Budapest, 1982
Lelkiségi irodalom, Világirodalom

Az életszentség, erények és csodák hírének bizonyítása 1. Isten szolgájához, mint az ifjúság lelkiatyjához intézett levelek

Budapest, 1947
Lelkiségi irodalom

Az emberi szexualitás jelentése és jelentősége. Segítő útmutatás a családban való neveléshez

Fordító: Kiss B. Zsolt
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve

Budapest, 1994
Kézikönyv

Az Esztergomi Főegyházmegyei Zsinat (1941. nov. 11-12.) határozatai

Budapest, 1942
Egyházi dokumentum

Az Eukarisztia éve. Kezdeményezések és javaslatok. Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció

Fordító: Diós István
Budapest, 2004
Egyházi dokumentum

Az evangélikus-római katolikus Közös Nyilatkozat a megigazulás tanításáról és ünnepélyes aláírásának dokumentumai

Fordító: Hafenscher Károly et al.
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum

Az ezer tó országból. Finn elbeszélések

Fordító: Bán Aladár
Budapest, 1903
Világirodalom

Az imaórák liturgiája 1. Advent, Karácsonyi idő

Budapest, 2014
Liturgia - Zene

Az imaórák liturgiája 2. Nagyböjt, Húsvéti szent háromnap, Húsvéti idő

Budapest, 2015
Liturgia - Zene

Az imaórák liturgiája 4. Évközi idő 18-34. Hét

Budapest, 2017
Liturgia - Zene

Az imaórák liturgiája III. évközi idő I-XVII. Hét

Budapest, 2016
Liturgia - Zene

Az Isteni Megváltó Leányainak nevezett Nővérek Kongregációjának szabályai

Budapest, 1926
Egyházi dokumentum, Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Az Isteni Üdvözítő Nővéreinek szabályai. Salvator nővérek

Budapest, 1927
Egyházi dokumentum, Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 1.

Budapest, 1915
Biblia - Biblikum

Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 2.

Budapest, 1915
Biblia - Biblikum

Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 3.

Budapest, 1915
Biblia - Biblikum

Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 4.

Budapest, 1915
Biblia - Biblikum

Az Ó és Új Szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre. Káldi György fortítása nyomán, jegyzetekkel átdolgozva az Apostoli Szék jóváhagyásával

Eger, 1892
Biblia - Biblikum

Az Unio Cleri Pro Missionibus IX. évkönyve 1934.

Budapest, 1935
Ismeretterjesztés

Az Unio Cleri pro missionibus VI. évkönyve

Budapest, 1932
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Az Úr Jézus Krisztus négy evangéliuma és az Apostolok cselekedetei. A Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szövegre Káldi György fordítása nyomán rövid jegyzetekkel átdolgozva

Budapest, 1904
Biblia - Biblikum

Az üdvösség története. Függelék. Kis magyar uzuális

Budapest, 1976
Hittankönyv

Az üdvösség története. Hittankönyv az általános iskolák VI. osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1962
Hittankönyv

Babérlombok a hősök sírjára. Elmélkedések és imák a világháborúban elesett hősök hozzátartozóinak vigasztalására

Budapest, 1915
Lelkiségi irodalom

Betegellátó könyv. 5. kiadás

Budapest, 2022
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Biografía del Siervo de Dios obispo Zoltán Lajos Meszlényi

Budapest, 2009
Életrajz, Idegen nyelvű irodalom

Bürgerliche Rechte und Pflichten

Budapest, 1904
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Canticum Novum (nyomtatott kotta). Az Orsz. M. Cecilia Társulat kántortanfolyamai részére. Előkészítő tanfolyam

Budapest, 1973
Liturgia - Zene

Collectio rituum ad instar appendicis ritualis Romani ad usum dioecesium et paroeciarum linguae Hungaricae

Budapest, 1961
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

Concordatary Law

Fordító: Szuromi Szabolcs
Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Családlexikon. A családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről

Fordító: Diós István
Budapest, 2012
Család - Párkapcsolat, Kézikönyv, Lexikon - Szótár

Demográfiai fejlődésfolyamatok, etikai és pasztorális szempontok. Instrumentum Laboris. Nyilatkozat a születések világméretű visszaeséséről az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 50. évfordulja alkalmából

Fordító: Váróczi Zsuzsa
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

Développement de la signification théologico-canonique du canon 605 á Laide des principes des canons 17 et 19 du cic 1983

Budapest, 2013
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Dignitas Connubii. Instrukció. Az egyházmegyei és egyházmegyeközi bíróságok által a házassági semmisségi ügyek elintézése során megtartandó szabályokról

Fordító: Csordás Eörs
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

Dodjite K' Meni

Budapest, 1962
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Dodjitek 'meni ... : Molitvenik i pismarica za krščansko-katolicki narod

Budapest, 1962
Lelkiségi irodalom

Dokumentum az emberi testvériségről a világ békéje és a békés emberi együttélés érdekében

Fordító: Diós István
Budapest, 2019
Egyházi dokumentum

KBART