Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Kiváló műlapok jegyzéke

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

Kleine Schul-Bíbel mit Bildern

Budapest, 1900
Idegen nyelvű irodalom

Kleiner Römisch-Katholischer Katechismus

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom

Kleiner Römisch-Katholischer Katechismus. 6. auflage

Budapest, 1913
Idegen nyelvű irodalom

Kor- és betürendi útmutató Cantu Caesar világtörténelméhez

Budapest, 1877
Történelem

Körlevél a húsvéti ünnepek előkészítéséről és megünnepléséről

Budapest, 2002
Egyházi dokumentum

Közép katekizmus katholikus gyermekek számára a religió történetének rövid vázlatával

Budapest, 1890
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

Közép katekizmus katholikus gyermekek számára. A Religio történetének rövid vázlatával

Budapest, 1902
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom

Közép katekizmus katholikus tanulók számára a városi iskolákban. A Religio történetének rövid vázlatával

Budapest, 1905
Gyermek - ifjúsági irodalom, Hittankönyv

Közgyűlési ünnepély és szónoklat a Jó- 's Olcsó Könyv-kiadó Társulatnál

Pest, 1848
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Krisztus közöttünk. A keresztény Kelet liturgikus közössége átéli az üdvtörténetet

Fordító: Baán István
Budapest, 1984
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Krisztus szeretete a vándorlók iránt

Fordító: Cserháti Ferenc
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

La Chiesa Cattolica in Ungheria

Budapest, 2021
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés

Liturgiam authenticam. A népnyelvek használata a római liturgia könyveinek kiadásában

Fordító: Rihmer Zoltán
Budapest, 2001
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Magyar Katolikus Katekizmus. A római katolikus kis katekizmus átdolgozása

Budapest, 1989
Hittankönyv

Magyar misekönyv. Vasárnapi és ünnepnapi miseszövegek (1958)

Budapest, 1958
Liturgia - Zene

Magyar misekönyv. Vasárnapi és ünnepnapi miseszövegek (1961)

Budapest, 1961
Liturgia - Zene

Magyar misekönyv. Vasárnapi és ünnepnapi miseszövegek [1963-as kiadás]

Budapest, 1963
Liturgia - Zene

Magyar olvasókönyv. A kath. elemi iskolák II. osztálya számára

Budapest, 1927
Magyar irodalom, Tankönyv

Magyarországi Szent Erzsébet legendája - Legendam Sanctae Elisabeth

Budapest, 1857
Életrajz, Világirodalom

Mali katekizmus

Budapest, 1909
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Mária-Radna kegyelemhely rövid története valamint útmutatás az ott végzendő búcsújárási szertartás és ájtatátosságokra

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés

Megújulás a szeretetben - Renewal in love

Budapest, 2020
Egyházi dokumentumok

Mindszenty József és kortársai: Vértanú és hitvalló püspökeink. Mindszenty József születésének 120. évfordulója alkalmából a központi papnevelő intézetben rendezett 2012. március 28-i teológiai konferencián elhangzott előadások

Budapest, 2012
Egyháztörténelem

Misekönyv 1.

Budapest, 1991
Liturgia - Zene

Misekönyv 2. A szédesznél (papi széknél) végzendő miseszövegek

Budapest, 1991
Liturgia - Zene

Missae Propriae Dioecesium Hungariae

Budapest, 1964
Idegen nyelvű irodalom

Missae tempore Congressus Eucharistic Internationalis XXXIV. Budapestinensis secundum Missale Romanum necnon directorium archidioeceseos strigoniensis

Budapest, 1938
Liturgia - Zene

Nagy katekizmus katholikus tanulók számára, a városi iskolákban a Religio történetének rövid vázlatával

Budapest, 1900
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

Nagy szent Gergely pápa: A lelkipásztorság törvénykönyve

Fordító: Félegyházy József
Budapest, 1944
Egyéb teológia, Patrisztika

Nemzetközi Missziós Kongresszus Budapesten (1925. augusztus 19-22.)

Budapest, 1925
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Newman breviárium

Fordító: Salacz Gábor
Budapest, 1958
Lelkiségi irodalom

Nyilatkozat a keresztény nevelésről

Budapest, 1969
Egyházi dokumentum

Nyilatkozat az egyház viszonyáról a nem-keresztény vallásokhoz

Budapest, 1967
Egyházi dokumentum

Officium Hebdomadae Sanctae. A nagyheti szertartások

Budapest, 1920
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Olvasó és tankönyv a katholikus osztatlan elemi népiskolák IV. osztálya számára

Budapest, 1927
Tankönyv

Our responsibility for the created world. Circular Letter of the Hungarian Catholic Bishops Conference on the Protection of the Created World

Fordító: Sarolta Laura - Sáringer Zoltán Baritz OP
Budapest, 2009
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

Örömesztendő azaz nagy jubileumi búcsú az 1900-iki szentévben. Alkalomszerű tanítások és áhitatos könyörgések gyűjteménye

Budapest, 1900
Lelkiségi irodalom

Pacem in Terris. XXIII. János pápa enciklikája

Fordító: Kosztolányi István
Budapest, 1963
Egyházi dokumentum

Párbeszéd és igehirdetés

Fordító: Fehér András
Budapest, 2015
Egyházi dokumentum

Piccolo Catechismo cogli elementi della storia sacra

Budapest, 1909
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Piccolo Catechismo della Religione Cattolica. Con permesso dell' autoritá ecclesiastica

Budapest, 1914
Egyéb teológia, Idegen nyelvű irodalom

Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben. A Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsának nyilatkozata

Fordító: Németh László
Budapest, 1991
Egyházi dokumentum

Praeorator – Liturgikus vezérkönyv

Budapest, 2020
Liturgia - Zene

Prostredny katechismus

Budapest, 1902
Egyéb teológia

Redemptionis Sacramentum. Instrukció. Egyes megtartandó illetve kerülendő dolgokról a legszentebb eukarisztiával kapcsolatban

Budapest, 2004
Egyházi dokumentum

Régi vallásos énekek és énekeskönyvek

Budapest, 2011
Liturgia - Zene

Regnum egyháztörténeti évkönyv 1938 - 1939

Budapest, 1939
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Regula bullata. A gyöngyösi Ferences könyvtár regula-kódexe

Budapest, 2009
Egyháztörténelem, Lelkiségi irodalom

Rendelkezés néhány olyan kérdésben, mely világi hívőknek a lelkipásztori szolgálatban való együttműködéséből fakad

Fordító: Diós István
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

KBART