Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Rendszabályok a Magyarországi Latin és Görög szertartású R. Kath. Kisdedóvók, népiskolák és gazdasági ismétlő iskolák közigazgatásához

Budapest, 1911
Jog - Társadalomtudomány

Rendtartás a katolikus polgári iskolák számára

Budapest, 1941
Egyházi dokumentum

Rimo-Katolicki Katekizami i Biblija za pocetnike. za drugi razred nizih puckih skola, zajedno s ucivom prvoga razreda

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Rimo-Katolicki Mali Katekizam

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolicanski Pocetni Katekizmus. s pervim naukom iz svetoga pisma za drugi razred na selskih skolah skupa z naukom za pervi razred

Budapest, 1908
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolícki Osnovni Katekizm

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolícky Katechismus

Budapest, 1912
Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolicky Katechismus pre pociatocníkov s krátkym vytahom Biblie. pre druhu triedu l'udovich skol

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolícky Maly Katechismus

Budapest, 1912
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Római kath. szertartástani képek. Szemléltető segédeszközül a Római Katholikus Katekizmushoz

Budapest, 1910
Hittankönyv, Tankönyv

Római katholikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel. Az elemi népiskolák második osztálya részére az első osztály anyagával

Budapest, 1925
Hittankönyv

Római katholikus kis katekizmus az elemi népiskolák III - VI. osztály részére

Budapest, 1928
Hittankönyv

Római Katholikus nagyobb katekizmus. Polgári iskolák, felsőbb leányiskolák és középiskolák alsó osztályai részére

Budapest, 1911
Hittankönyv, Tankönyv

Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel

Budapest, 1948
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom

Római katolikus kis Biblia. Az általános iskolák III-IV. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1951
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

Római katolikus kis katekizmus. Az általános iskolák III-IV. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1951
Hittankönyv, Tankönyv

Római katolikus kis katekizmus. Az elemi népiskolák III-VI. osztálya részére

Budapest, 1946
Hittankönyv

Római Katolikus nagyobb katekizmus polgári iskolák, fiú és leány középiskolák alsó osztályai részére

Budapest, 1943
Hittankönyv

Römisch Katholischer Elementarkatechismus mit de grundzügen der Bible

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Römisch-Katholischer Elementarkatechismus. Mit den grundzügen der Bibel

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Schematismus venerabilis cleri archidioecesis strigoniensis 1936.

Budapest, 1936
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Schematismus venerabilis cleri archidioecesis strigoniensis 1938.

Budapest, 1938
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Schematismus venerabilis cleri archidioecesis strigoniensis 1945.

Budapest, 1945
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Schematismus venerabilis cleri archidioecesis strigoniensis 1947.

Budapest, 1947
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Sík Sándor Te Deuma vegyeskarra. Aranymiséjére megzenésítette Kodály Zoltán

Budapest, 1965
Liturgia - Zene

Szabó Szádok O.P. jelentései az index kongregációnak

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Számtan. Polgári iskolák I. és II. osztálya számára

Budapest, 1914
Tankönyv

Szedő Dénes összes művei 1. Műfordítások

Budapest, 2011
Magyar irodalom

Szent István a honalapító. Szentbeszéd, melyet a Nagyboldogasszonyról nevezett Budavári Koronázó Főtemplomban mondott 1916. augusztus hó 20-án Dr. Mikes János gróf szombathelyi püspök

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Szent István király Intelmei és törvényei

Fordító: Bollók János - Kristó Gyula
Budapest, 2001
Történelem

Szent István Társulat naptára 1870-dik évre

Budapest, 1869
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1871-ik évre

Budapest, 1870
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1872-ik évre

Budapest, 1871
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1873-ik évre

Budapest, 1873
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1875-ik évre

Budapest, 1874
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1876-ik szökő-évre

Budapest, 1875
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1877-ik évre

Budapest, 1876
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1878-ik évre

Budapest, 1877
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1879-ik évre

Budapest, 1878
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1880-ik szökő-évre

Budapest, 1879
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1881-ik évre

Budapest, 1880
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1882-ik évre

Budapest, 1881
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1883-ik évre

Budapest, 1882
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1886-ik évre

Budapest, 1885
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1887-ik évre

Budapest, 1886
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1888-ik szökő-évre

Budapest, 1887
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1889-ik évre

Budapest, 1888
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1891-ik közönséges évre

Budapest, 1890
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1892-ik évre

Budapest, 1891
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1893-ik évre

Budapest, 1892
Művészet - Kultúra

KBART