Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Szabó Szádok O.P. jelentései az index kongregációnak

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Számtan. Polgári iskolák I. és II. osztálya számára

Budapest, 1914
Tankönyv

Szedő Dénes összes művei 1. Műfordítások

Budapest, 2011
Magyar irodalom

Szent István a honalapító. Szentbeszéd, melyet a Nagyboldogasszonyról nevezett Budavári Koronázó Főtemplomban mondott 1916. augusztus hó 20-án Dr. Mikes János gróf szombathelyi püspök

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Szent István király Intelmei és törvényei

Fordító: Bollók János - Kristó Gyula
Budapest, 2001
Történelem

Szent István Társulat naptára 1870-dik évre

Budapest, 1869
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1871-ik évre

Budapest, 1870
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1872-ik évre

Budapest, 1871
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1873-ik évre

Budapest, 1873
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1875-ik évre

Budapest, 1874
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1876-ik szökő-évre

Budapest, 1875
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1877-ik évre

Budapest, 1876
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1878-ik évre

Budapest, 1877
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1879-ik évre

Budapest, 1878
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1880-ik szökő-évre

Budapest, 1879
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1881-ik évre

Budapest, 1880
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1882-ik évre

Budapest, 1881
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1883-ik évre

Budapest, 1882
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1886-ik évre

Budapest, 1885
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1887-ik évre

Budapest, 1886
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1888-ik szökő-évre

Budapest, 1887
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1889-ik évre

Budapest, 1888
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1891-ik közönséges évre

Budapest, 1890
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1892-ik évre

Budapest, 1891
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1893-ik évre

Budapest, 1892
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1922-1930

Budapest, 1929
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1931-1939

Budapest, 1938
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1940-1946

Budapest, 1945
Művészet - Kultúra

Szent Józsefről nevezett Boldog Mária-Terézia anya. Anna Maria Tauscher van den Bosch önéletrajza és a Jézus Isteni szívéről nevezett kármelita nővérek története

Fordító: Paulik Péter
Budapest, 2018
Életrajz

Szent keresztúti ájtatossági gyakorlások Krisztus Jézus kínszenvedéséről és haláláról

Budapest, 1911
Lelkiségi irodalom

Szent Liturgia. Örmény Katolikus Szertartás szerint

Budapest, 2006
Liturgia - Zene

Szent Pál apostol nyomában. II. János Pál pápa beszédei Görögországban, Szíriában és Málta szigetén

Fordító: Diós István
Budapest, 2001
Lelkiségi irodalom

Szent szakaszok, melyek az Anyaszentegyház köz Istentiszteletén olvashatnak

Budapest, 1854
Biblia - Biblikum, Liturgia - Zene

Szent Terézia és a kármeliták. A sarutlan kármeliták alapítójának szenttéavatása háromszázados évfordulójára. I. kötet

Budapest, 1921
Egyháztörténelem, Életrajz

Szentelések és áldások

Budapest, 2022
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Szentségek egyessége. Imakönyv halottaink segítésére és az élők vigasztalására

Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Szeretet az Isten

Budapest, 1991
Hittankönyv

Szertartástan. Az általános iskolák V. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1962
Hittankönyv

Szt. István vagy a kereszténység győzedelme. Korrajz a magyar ősidőkből

Budapest, 1857
Magyar irodalom

Tanításterv és utasítások az elemi népiskolák római kath. vallástanítása részére

Budapest, 1907
Egyházi dokumentum

Tanításterv és utasítások. A tanító- és tanítónőképzők katholikus vallástanitására

Budapest, 1907
Egyházi dokumentum

Tanulmányok Aquinói Szent Tamás bölcsészetéről. II.

Budapest, 1884
Egyéb teológia, Filozófia

Tartalomjegyzék Cantu Caesar világtörténelméhez

Budapest, 1881
Történelem

Temetési szertartáskönyv

Budapest, 2018
Liturgia - Zene

Temetési Szertartáskönyv Lovari nyelven

Fordító: Vesho-Farkas Zoltán et al.
Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

Templomi Énekrend. Az 1962. évre

Budapest, 1962
Liturgia - Zene

Templomi énekrend. Az 1967. évre

Budapest, 1966
Liturgia - Zene

Templomi énekrend. Az 1973. évre

Budapest, 1972
Liturgia - Zene

The Catholic Church in Hungary

Budapest, 2021
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés

Tiszta férfiúság az egyetemeken. Előadások a szexuális kérdésről az egyetemi ifjúság számára

Budapest, 1943
Család - Párkapcsolat, Erkölcsteológia

KBART